Xin hãy tham dự ngày Lễ Tưởng Niệm 9-11 và ủng hộ cảnh sát tại Boston từ 11 giờ sáng đến 12 giờ 30 chiều Thứ Sáu ngày 9 tháng 11 năm 2020

Theo tin Bảo Châu Chau Kelley Keller William Realty Metropolitan Cell: 603-661-7988 Direct: 603-836-2648 Office: 603-232-8282 Ext. 2648 Fax: 628-2246 168 S. River Road Bedford, NH 03110 ChauKelley@gmail.com HÃY THAM GIA LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀY 9-11 VÀ ỦNG HỘ CẢNH … Continue readingXin hãy tham dự ngày Lễ Tưởng Niệm 9-11 và ủng hộ cảnh sát tại Boston từ 11 giờ sáng đến 12 giờ 30 chiều Thứ Sáu ngày 9 tháng 11 năm 2020

PRIMARY ELECTION là bầu cử sơ bộ nghĩa là gì? ĐI CHỌN “GÀ CHIẾN” cho nên MÌNH PHẢI QUAN TÂM và ĐI BẦU CỬ

Theo tin Bảo Châu Chau Kelley Keller William Realty Metropolitan Cell: 603-661-7988 Direct: 603-836-2648 Office: 603-232-8282 Ext. 2648 Fax: 628-2246 168 S. River Road Bedford, NH 03110 ChauKelley@gmail.com PRIMARY ELECTION LÀ ĐI CHỌN “GÀ CHIẾN” CHO NÊN MÌNH PHẢI QUAN … Continue readingPRIMARY ELECTION là bầu cử sơ bộ nghĩa là gì? ĐI CHỌN “GÀ CHIẾN” cho nên MÌNH PHẢI QUAN TÂM và ĐI BẦU CỬ

Buổi TRUMP MAGA rally từ New Hampshire tại thành phố Manchester dời qua địa điểm mới là Pro Star Aviation vào lúc 6 giờ tối Thứ Sáu ngày 28 tháng 08 năm 2020

Theo tin Bảo Châu Chau Kelley Keller William Realty Metropolitan Cell: 603-661-7988 Direct: 603-836-2648 Office: 603-232-8282 Ext. 2648 Fax: 628-2246 168 S. River Road Bedford, NH 03110 ChauKelley@gmail.com Buổi TRUMP MAGA rally từ New Hampshire tại thành phố Manchester dời … Continue readingBuổi TRUMP MAGA rally từ New Hampshire tại thành phố Manchester dời qua địa điểm mới là Pro Star Aviation vào lúc 6 giờ tối Thứ Sáu ngày 28 tháng 08 năm 2020