Lễ Cúng Tổ và Kỷ Niệm 13 Năm Thành Lập Trường Huấn Luyện Võ Thuật Bình Định Boston

Theo tin Binh Nguyen Boston 12/02/2017: Vào lúc 10.30 sáng 12/02/2017, Trường Huấn Luyện Võ Cổ Truyền Đình-Định tại Boston (VTBĐ) đã khai mạc Lễ Cúng Tổ lần thứ 13 tại Boston ở Trường Huấn luyên đia chỉ 1353 Dorchester … Continue readingLễ Cúng Tổ và Kỷ Niệm 13 Năm Thành Lập Trường Huấn Luyện Võ Thuật Bình Định Boston

KỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON

Theo tin Bao Chau Kelley Part 1 – KỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON, MASSACHUSETTS at Dorchester House Gym on Saturday December 2, 2017 at 10:30am Part 1 https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1817642331603756/ … Continue readingKỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON