Theo tin Bao Chau Kelly

Lễ chào quốc kỳ Việt, Mỹ, phút mặc niệm và phần khai mạc của trưởng ban tổ chức Tết Mậu Tuất tại thành phố Worcester, tiểu bang Massachusetts – Vietnamese Lunar New Year, Year of the Dog in Worcester, MA on Sat Feb 4, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Sunday, February 4, 2018

Lễ chào quốc kỳ Việt, Mỹ, phút mặc niệm và phần khai mạc của trưởng ban tổ chức Tết Mậu Tuất tại thành phố Worcester, tiểu bang Massachusetts – Vietnamese Lunar New Year, Year of the Dog in Worcester, MA on Sat Feb 4, 2018

Nghi thức Tế Lễ và lời phát biểu của Phó chủ tịch CDVN tại thành phố Worcester trong ngày Tết Mậu Tuất tại thành phố Worcester, tiểu bang Massachusetts – Remembering ancestors ceremony in the Vietnamese Lunar New Year, Year of the Dog in Worcester, MA on Sat Feb 4, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, February 5, 2018

Nghi thức Tế Lễ và lời phát biểu của Phó chủ tịch CDVN tại thành phố Worcester trong ngày Tết Mậu Tuất tại thành phố Worcester, tiểu bang Massachusetts – Remembering ancestors ceremony in the Vietnamese Lunar New Year, Year of the Dog in Worcester, MA on Sat Feb 4, 2018
THỊ TRƯỞNG THÀNH PHỐ WORCESTER, ÔNG JOSEPH PETTY PHÁT BIỂU TRONG NGÀY TẾT MẬU TUẤT TẠI THÀNH PHỐ WOCESTER, MASSACHUSETTSMayor of Worcester, Joseph Petty speaks at the Vietnamese Lunar New Year, Year of a Dog in Worcester, Mass in English and translated into Vietnamese by MC Nghi ChiemThị trưởng thành phố Wocester, ông Joseph Petty tham dự Tết Mậu Tuất ở thành phố Worcester, Mass và Chủ Nhật ngày 4 tháng 2 năm 2018 tại hội trường của Trường Chandler Magnet School. Ông đã phát biểu bằng tiếng Anh và MC Chiêm Bảo Nghi lược dịch lại bằng tiếng Việt cho đồng bào cùng hiểu.Sunday, February 4, 2018 @ Chandler Magnet SchoolBảo Châu Kelley từ Level5 Media

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, February 5, 2018

THỊ TRƯỞNG THÀNH PHỐ WORCESTER, ÔNG JOSEPH PETTY PHÁT BIỂU TRONG NGÀY TẾT MẬU TUẤT TẠI THÀNH PHỐ WOCESTER, MASSACHUSETTS

Mayor of Worcester, Joseph Petty speaks at the Vietnamese Lunar New Year, Year of a Dog in Worcester, Mass in English and translated into Vietnamese by MC Nghi Chiem

Thị trưởng thành phố Wocester, ông Joseph Petty tham dự Tết Mậu Tuất ở thành phố Worcester, Mass và Chủ Nhật ngày 4 tháng 2 năm 2018 tại hội trường của Trường Chandler Magnet School. Ông đã phát biểu bằng tiếng Anh và MC Chiêm Bảo Nghi lược dịch lại bằng tiếng Việt cho đồng bào cùng hiểu.

Sunday, February 4, 2018 @ Chandler Magnet School

Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

THƯỢNG NGHỊ SĨ DEAN TRẦN CHIA SẺ TÂM TƯ TRONG NGÀY TẾT MẬU TUẤT TẠI THÀNH PHỐ WOCESTER, MASSACHUSETTS.Senator Dean Tran speaks at the Vietnamese Lunar New Year, Year of a Dog in Worcester, Mass in English and translated into Vietnamese by MC Nghi ChiemTNS Dean Trần cùng vợ và 4 người con tham dự Tết Mậu Tuất ở thành phố Worcester, Mass và Chủ Nhật ngày 4 tháng 4 năm 2018 tại hội trường của Trường Chandler Magnet School. Ông đã phát biểu chia sẻ tâm tư bằng tiếng Anh và MC Chiêm Bảo Nghi Chiem BN lược dịch lại bằng tiếng Việt cho đồng bào cùng hiểu.Sunday, February 4, 2018 @ Chandler Magnet SchoolBảo Châu Kelley từ Level5 Media

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, February 5, 2018

THƯỢNG NGHỊ SĨ DEAN TRẦN CHIA SẺ TÂM TƯ TRONG NGÀY TẾT MẬU TUẤT TẠI THÀNH PHỐ WOCESTER, MASSACHUSETTS.

Senator Dean Tran speaks at the Vietnamese Lunar New Year, Year of a Dog in Worcester, Mass in English and translated into Vietnamese by MC Nghi Chiem

TNS Dean Trần cùng vợ và 4 người con tham dự Tết Mậu Tuất ở thành phố Worcester, Mass và Chủ Nhật ngày 4 tháng 4 năm 2018 tại hội trường của Trường Chandler Magnet School. Ông đã phát biểu chia sẻ tâm tư bằng tiếng Anh và MC Chiêm Bảo Nghi Chiem BN lược dịch lại bằng tiếng Việt cho đồng bào cùng hiểu.

Sunday, February 4, 2018 @ Chandler Magnet School

Bảo Châu Kelley từ Level5 Media
Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 Cộng Đồng Người Việt Worcester

MÚA CỜ VỚI NHẠC PHẨM VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG NGẠO NGHỄ TẠI TẾT MẬU TUẤT Ở WORCESTER, MASSDo võ đường Thiếu Lâm Vạn An trình diễn.

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, February 5, 2018

MÚA CỜ VỚI NHẠC PHẨM VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG NGẠO NGHỄ TẠI TẾT MẬU TUẤT Ở WORCESTER, MASS

Do võ đường Thiếu Lâm Vạn An trình diễn.

MÚA LÂN TRONG TẾT MẬU TUẤT Ở WORCESTER, MASS

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, February 5, 2018

MÚA LÂN TRONG TẾT MẬU TUẤT Ở WORCESTER, MASS

LÌ XÌ TRONG TẾT MẬU TUẤT Ở WORCESTER, MASS

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, February 5, 2018

LÌ XÌ TRONG TẾT MẬU TUẤT Ở WORCESTER, MASS

BIỂU DIỄN ÁO DÀI VỚI LIÊN KHÚC XUÂN ĐÃ VỀ TẠI TẾT MẬU TUẤT Ở WORCESTER, MASSDo Hội Cao Niên trình diễn.

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, February 5, 2018

BIỂU DIỄN ÁO DÀI VỚI LIÊN KHÚC XUÂN ĐÃ VỀ TẠI TẾT MẬU TUẤT Ở WORCESTER, MASS

Do Hội Cao Niên trình diễn.


KỊCH SỚ TÁO QUÂN TẠI TẾT MẬU TUẤT Ở WORCESTER, MASSDo Võ đường Thiếu Lâm Vạn An thực hiện.

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, February 5, 2018

KỊCH SỚ TÁO QUÂN TẠI TẾT MẬU TUẤT Ở WORCESTER, MASS

Do Võ đường Thiếu Lâm Vạn An thực hiện.

STEVEN BÙI AND FRIENDS BIỂU DIỄN HIP HOP TẠI TẾT MẬU TUẤT 2018 Ở WORCESTER, MASS

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, February 5, 2018

STEVEN BÙI AND FRIENDS BIỂU DIỄN HIP HOP TẠI TẾT MẬU TUẤT 2018 Ở WORCESTER, MASS

CA SĨ MICHELLE NGA TRÌNH BÀY NHẠC PHẨM THÌ THẦM MÙA XUÂN TẠI TẾT MẬU TUẤT 2018 Ở WORCESTER, MASS

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, February 5, 2018

CA SĨ MICHELLE NGA TRÌNH BÀY NHẠC PHẨM THÌ THẦM MÙA XUÂN TẠI TẾT MẬU TUẤT 2018 Ở WORCESTER, MASS

MÚA QUẠT

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, February 5, 2018

MÚA QUẠT

TRƯỜNG VOVINAM BIỂU DIỄN VÕ THUẬT TẠI TẾT MẬU TUẤT 2018 Ở WORCESTER, MASS

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, February 5, 2018

TRƯỜNG VOVINAM BIỂU DIỄN VÕ THUẬT TẠI TẾT MẬU TUẤT 2018 Ở WORCESTER, MASS
Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, February 6, 2018

MÚA NÓN

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, February 6, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, February 6, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, February 6, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Sunday, February 4, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Sunday, February 4, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Sunday, February 4, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *