Phóng Sự Video Clips Dạ Vũ Mừng Xuân 2018 của Cộng Đồng Massachusetts

Phóng Sự Video Clips Dạ Vũ Mừng Xuân 2018 của Cộng Đồng Massachusetts


Theo tin Bao Chau Kelley
https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1897732673594721/

CA SĨ PHILLIP HUY TRÌNH BÀY NHẠC PHẨM HOA BIỂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠ VŨ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT BOSTON 2018

Saturday, February 10, 2018 at IBEW

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1897701410264514/

CA SĨ PHILLIP HUY TRÌNH BÀY NHẠC PHẨM TUYẾT TRẮNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠ VŨ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT BOSTON 2018

Saturday, February 10, 2018 at IBEW

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1897624640272191/

CA SĨ PHILLIP HUY TRÌNH BÀY NHẠC PHẨM ĐÁM CƯỚI NHÀ BINH TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠ VŨ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT BOSTON 2018

Saturday, February 10, 2018 at IBEW

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1897624106938911/

CA SĨ PHƯƠNG OANH MỞ MÀN CHƯƠNG TRÌNH DẠ VŨ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT BOSTON 2018 VỚI NHẠC PHẨM XUÂN YÊU THƯƠNG

Saturday, February 10, 2018 at IBEW

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1897502896951032/

MEN IN BLACK TRÌNH DIỄN TRONG ĐÊM DẠ VŨ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT BOSTON 2018 – part 1 of 2

Men in Black’s performance at the Night concert to celebrate Year of the Dog in Boston 2018 – part 1 of 2

Saturday, February 10, 2018 at IBEW
https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1897344720300183/

CHỦ TỊCH CDVN MASS KHAI MẠC ĐÊM DẠ VŨ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT BOSTON 2018

Saturday, February 10, 2018 at IBEW


https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1897272046974117/

TRÒ CHUYỆN VỚI NHÓM CA SĨ MEN IN BLACK ĐẾN TỪ CALIFORNIA TRƯỚC KHI CHƯƠNG TRÌNH DẠ VŨ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT BOSTON BẮT ĐẦU

Interview Men in Black group from CA before the Night concert to celebrate Year of the Dog in Boston begins.

Saturday, February 10, 2018 at IBEW
https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1897196693648319/

TRƯỚC KHI CHƯƠNG TRÌNH DẠ VŨ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT BOSTON BẮT ĐẦU

Before the Night concert to celebrate Year of the Dog in Boston starts

Saturday, February 10, 2018 at IBE

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1895672810467374/

Preparation in process for tonight dance

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1895666873801301/

Testing the sound system

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1895653287135993/

Sneak a bit more

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1895652633802725/

Longer preview

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1895493610485294/

Testing

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes