Theo tin Bao Chau Kelley
CA SĨ PHILLIP HUY TRÌNH BÀY NHẠC PHẨM HOA BIỂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠ VŨ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT BOSTON 2018Saturday, February 10, 2018 at IBEW

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, February 12, 2018

CA SĨ PHILLIP HUY TRÌNH BÀY NHẠC PHẨM HOA BIỂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠ VŨ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT BOSTON 2018

Saturday, February 10, 2018 at IBEW

CA SĨ PHILLIP HUY TRÌNH BÀY NHẠC PHẨM TUYẾT TRẮNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠ VŨ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT BOSTON 2018Saturday, February 10, 2018 at IBEW

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, February 12, 2018

CA SĨ PHILLIP HUY TRÌNH BÀY NHẠC PHẨM TUYẾT TRẮNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠ VŨ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT BOSTON 2018

Saturday, February 10, 2018 at IBEW

CA SĨ PHILLIP HUY TRÌNH BÀY NHẠC PHẨM ĐÁM CƯỚI NHÀ BINH TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠ VŨ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT BOSTON 2018Saturday, February 10, 2018 at IBEW

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, February 12, 2018

CA SĨ PHILLIP HUY TRÌNH BÀY NHẠC PHẨM ĐÁM CƯỚI NHÀ BINH TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠ VŨ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT BOSTON 2018

Saturday, February 10, 2018 at IBEW

CA SĨ PHƯƠNG OANH MỞ MÀN CHƯƠNG TRÌNH DẠ VŨ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT BOSTON 2018 VỚI NHẠC PHẨM XUÂN YÊU THƯƠNGSaturday, February 10, 2018 at IBEW

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, February 12, 2018

CA SĨ PHƯƠNG OANH MỞ MÀN CHƯƠNG TRÌNH DẠ VŨ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT BOSTON 2018 VỚI NHẠC PHẨM XUÂN YÊU THƯƠNG

Saturday, February 10, 2018 at IBEW

MEN IN BLACK TRÌNH DIỄN TRONG ĐÊM DẠ VŨ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT BOSTON 2018 – part 1 of 2Men in Black's performance at the Night concert to celebrate Year of the Dog in Boston 2018 – part 1 of 2Saturday, February 10, 2018 at IBEW

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, February 12, 2018

MEN IN BLACK TRÌNH DIỄN TRONG ĐÊM DẠ VŨ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT BOSTON 2018 – part 1 of 2

Men in Black’s performance at the Night concert to celebrate Year of the Dog in Boston 2018 – part 1 of 2

Saturday, February 10, 2018 at IBEW
CHỦ TỊCH CDVN MASS KHAI MẠC ĐÊM DẠ VŨ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT BOSTON 2018Saturday, February 10, 2018 at IBEW

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, February 12, 2018

CHỦ TỊCH CDVN MASS KHAI MẠC ĐÊM DẠ VŨ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT BOSTON 2018

Saturday, February 10, 2018 at IBEW


TRÒ CHUYỆN VỚI NHÓM CA SĨ MEN IN BLACK ĐẾN TỪ CALIFORNIA TRƯỚC KHI CHƯƠNG TRÌNH DẠ VŨ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT BOSTON BẮT ĐẦUInterview Men in Black group from CA before the Night concert to celebrate Year of the Dog in Boston begins.Saturday, February 10, 2018 at IBEW

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, February 12, 2018

TRÒ CHUYỆN VỚI NHÓM CA SĨ MEN IN BLACK ĐẾN TỪ CALIFORNIA TRƯỚC KHI CHƯƠNG TRÌNH DẠ VŨ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT BOSTON BẮT ĐẦU

Interview Men in Black group from CA before the Night concert to celebrate Year of the Dog in Boston begins.

Saturday, February 10, 2018 at IBEW
TRƯỚC KHI CHƯƠNG TRÌNH DẠ VŨ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT BOSTON BẮT ĐẦUBefore the Night concert to celebrate Year of the Dog in Boston startsSaturday, February 10, 2018 at IBEW

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, February 12, 2018

TRƯỚC KHI CHƯƠNG TRÌNH DẠ VŨ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT BOSTON BẮT ĐẦU

Before the Night concert to celebrate Year of the Dog in Boston starts

Saturday, February 10, 2018 at IBE

Preparation in process for tonight dance

Posted by Bao Chau Kelley on Saturday, February 10, 2018

Preparation in process for tonight dance

Testing the sound system

Posted by Bao Chau Kelley on Saturday, February 10, 2018

Testing the sound system

Sneak a bit more

Posted by Bao Chau Kelley on Saturday, February 10, 2018

Sneak a bit more

Longer preview

Posted by Bao Chau Kelley on Saturday, February 10, 2018

Longer preview

Testing

Posted by Bao Chau Kelley on Saturday, February 10, 2018

Testing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *