Theo tin Bao Chau Kelly
BOSTON HẠ CỜ MÁU VIỆT CỘNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TUFTS UNIVERSITY THÀNH CÔNG

Phỏng vấn Phó chủ tịch ngoại vụ CDVN Mass, Nguyễn Thanh Bình cùng ông Hoàng Như Nghĩa, phụ huynh của Hoàng Như Trí, sinh viên trường đại học Tufts University về quá trình hạ cờ Việt cộng nơi đây thành công.

Boston, MA – Saturday February 24, 2018

Bảo Châu từ Level5 Media

BOSTON HẠ CỜ MÁU VIỆT CỘNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TUFTS UNIVERSITY THÀNH CÔNGPhỏng vấn Phó chủ tịch ngoại vụ CDVN Mass, Nguyễn Thanh Bình cùng ông Hoàng Như Nghĩa, phụ huynh của Hoàng Như Trí, sinh viên trường đại học Tufts University về quá trình hạ cờ Việt cộng nơi đây thành công.Boston, MA – Saturday February 24, 2018Bảo Châu từ Level5 Media

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, February 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *