Phóng Sự Video Clip Cộng Đồng Việt Nam tại Massachusetts Hạ Cờ Việt Cộng tại Trường Đại Học Tufts University

Phóng Sự Video Clip Cộng Đồng Việt Nam tại Massachusetts Hạ Cờ Việt Cộng tại Trường Đại Học Tufts University

Theo tin Bao Chau Kelly
BOSTON HẠ CỜ MÁU VIỆT CỘNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TUFTS UNIVERSITY THÀNH CÔNG

Phỏng vấn Phó chủ tịch ngoại vụ CDVN Mass, Nguyễn Thanh Bình cùng ông Hoàng Như Nghĩa, phụ huynh của Hoàng Như Trí, sinh viên trường đại học Tufts University về quá trình hạ cờ Việt cộng nơi đây thành công.

Boston, MA – Saturday February 24, 2018

Bảo Châu từ Level5 Media

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1913955181972470/

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes