Thư Mời Tham Dự Lễ Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Nữ Vương và Buổi Kết Nối Cộng Đồng Massachusetts

Theo tin Binh Nguyen Ngày 2 tháng 3, năm 2018 Thư Mời Tham dự Lễ Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Nữ Vương và Buổi Kết Nối Cộng Đồng Kính gởi: – Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo, … Continue readingThư Mời Tham Dự Lễ Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Nữ Vương và Buổi Kết Nối Cộng Đồng Massachusetts

Phóng Sự Video Clip Gia đình Cựu Tù Nhân Chính Trị Ái-Tử Bình-Điền Boston, MA Mừng Tết Mậu Tuất 2018

Theo tin Bao Chau Kelly https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1913226435378678/ NGHI THỨC CHÀO QUỐC KỲ VIỆT, MỸ VÀ PHÚT MẶC NIỆM KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH MỪNG XUÂN TẾT MẬU TUẤT CỦA GIA ĐÌNH CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ ÁI TỬ BÌNH ĐIỀN BOSTON, MA … Continue readingPhóng Sự Video Clip Gia đình Cựu Tù Nhân Chính Trị Ái-Tử Bình-Điền Boston, MA Mừng Tết Mậu Tuất 2018

Thông Báo của Ban Vận Động Bầu Cử Cộng Đồng Việt Nam Massachusetts Nhiệm Kỳ XIII ( 2018-2021 )

Theo tin Bao Chau Kelly CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI MASSACHUSETTS VIETNAMESE-AMERICAN COMMUNITY OF MASSACHUSETTS P.O. BOX 220072 – BOSTON, MA 02122-0010 Thông Báo V/v : Bầu cử Ban Chấp hành và Hội Đồng Quản trị Trung ương Nhiệm kỳ … Continue readingThông Báo của Ban Vận Động Bầu Cử Cộng Đồng Việt Nam Massachusetts Nhiệm Kỳ XIII ( 2018-2021 )