Phóng Sự Video Clip Gia đình Cựu Tù Nhân Chính Trị Ái-Tử Bình-Điền Boston, MA Mừng Tết Mậu Tuất 2018

Phóng Sự Video Clip Gia đình Cựu Tù Nhân Chính Trị Ái-Tử Bình-Điền Boston, MA Mừng Tết Mậu Tuất 2018


Theo tin Bao Chau Kelly

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1913226435378678/

NGHI THỨC CHÀO QUỐC KỲ VIỆT, MỸ VÀ PHÚT MẶC NIỆM KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH MỪNG XUÂN TẾT MẬU TUẤT CỦA GIA ĐÌNH CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ ÁI TỬ BÌNH ĐIỀN BOSTON, MA

Saturday, February 24, 2018 tại nhà hàng Chau Chow từ 5pm – 11pm

Bảo Châu từ Level5 Media
https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1913695568665098/

NGHI THỨC TẾ LỄ VÀ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CHÀO MỪNG QUAN KHÁCH TRONG TẾT MẬU TUẤT CỦA GIA ĐÌNH CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ ÁI TỬ BÌNH ĐIỀN BOSTON, MA

Saturday, February 24, 2018 tại nhà hàng Chau Chow từ 5pm – 11pm

Bảo Châu từ Level5 Media
See Less
https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1913833498651305/

MÚA LÂN TRONG TẾT MẬU TUẤT CỦA GIA ĐÌNH CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ ÁI TỬ BÌNH ĐIỀN BOSTON, MA

Saturday, February 24, 2018 tại nhà hàng Chau Chow từ 5pm – 11pm

Bảo Châu Kelley từ Level5 Media


https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1914330708601584/

CHÚC TẾT VÀ LÌ XÌ TRONG TẾT MẬU TUẤT CỦA GIA ĐÌNH CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ ÁI TỬ BÌNH ĐIỀN BOSTON, MA

Saturday, February 24, 2018 tại nhà hàng Chau Chow từ 5pm – 11pm

Bảo Châu Kelley từ Level5 Media
https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1914782045223117/

VÕ SƯ TẤN NHẬT BÍCH, HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ ÁI TỬ BÌNH ĐIỀN BOSTON, MA CHÚC TẾT MẬU TUẤT

Saturday, February 24, 2018 tại nhà hàng Chau Chow từ 5pm – 11pm

Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1914813211886667/

GIỜ PHÚT MỞ CHAMPAGNE NÂNG LÝ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA GIA ĐÌNH CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ ÁI TỬ BÌNH ĐIỀN BOSTON, MA MỪNG XUÂN MẬU TUẤT

Saturday, February 24, 2018 tại nhà hàng Chau Chow từ 5pm – 11pm

Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes