Theo tin Bao Chau Kelly

NGHI THỨC CHÀO QUỐC KỲ VIỆT, MỸ VÀ PHÚT MẶC NIỆM KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH MỪNG XUÂN TẾT MẬU TUẤT CỦA GIA ĐÌNH CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ ÁI TỬ BÌNH ĐIỀN BOSTON, MASaturday, February 24, 2018 tại nhà hàng Chau Chow từ 5pm – 11pmBảo Châu từ Level5 Media

Posted by Bao Chau Kelley on Sunday, February 25, 2018

NGHI THỨC CHÀO QUỐC KỲ VIỆT, MỸ VÀ PHÚT MẶC NIỆM KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH MỪNG XUÂN TẾT MẬU TUẤT CỦA GIA ĐÌNH CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ ÁI TỬ BÌNH ĐIỀN BOSTON, MA

Saturday, February 24, 2018 tại nhà hàng Chau Chow từ 5pm – 11pm

Bảo Châu từ Level5 Media
NGHI THỨC TẾ LỄ VÀ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CHÀO MỪNG QUAN KHÁCH TRONG TẾT MẬU TUẤT CỦA GIA ĐÌNH CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ ÁI TỬ BÌNH ĐIỀN BOSTON, MASaturday, February 24, 2018 tại nhà hàng Chau Chow từ 5pm – 11pmBảo Châu từ Level5 Media

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, February 26, 2018

NGHI THỨC TẾ LỄ VÀ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CHÀO MỪNG QUAN KHÁCH TRONG TẾT MẬU TUẤT CỦA GIA ĐÌNH CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ ÁI TỬ BÌNH ĐIỀN BOSTON, MA

Saturday, February 24, 2018 tại nhà hàng Chau Chow từ 5pm – 11pm

Bảo Châu từ Level5 Media
See Less
MÚA LÂN TRONG TẾT MẬU TUẤT CỦA GIA ĐÌNH CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ ÁI TỬ BÌNH ĐIỀN BOSTON, MASaturday, February 24, 2018 tại nhà hàng Chau Chow từ 5pm – 11pmBảo Châu Kelley từ Level5 Media

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, February 26, 2018

MÚA LÂN TRONG TẾT MẬU TUẤT CỦA GIA ĐÌNH CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ ÁI TỬ BÌNH ĐIỀN BOSTON, MA

Saturday, February 24, 2018 tại nhà hàng Chau Chow từ 5pm – 11pm

Bảo Châu Kelley từ Level5 Media


CHÚC TẾT VÀ LÌ XÌ TRONG TẾT MẬU TUẤT CỦA GIA ĐÌNH CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ ÁI TỬ BÌNH ĐIỀN BOSTON, MASaturday, February 24, 2018 tại nhà hàng Chau Chow từ 5pm – 11pmBảo Châu Kelley từ Level5 Media

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, February 26, 2018

CHÚC TẾT VÀ LÌ XÌ TRONG TẾT MẬU TUẤT CỦA GIA ĐÌNH CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ ÁI TỬ BÌNH ĐIỀN BOSTON, MA

Saturday, February 24, 2018 tại nhà hàng Chau Chow từ 5pm – 11pm

Bảo Châu Kelley từ Level5 Media
VÕ SƯ TẤN NHẬT BÍCH, HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ ÁI TỬ BÌNH ĐIỀN BOSTON, MA CHÚC TẾT MẬU TUẤTSaturday, February 24, 2018 tại nhà hàng Chau Chow từ 5pm – 11pmBảo Châu Kelley từ Level5 Media

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, February 27, 2018

VÕ SƯ TẤN NHẬT BÍCH, HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ ÁI TỬ BÌNH ĐIỀN BOSTON, MA CHÚC TẾT MẬU TUẤT

Saturday, February 24, 2018 tại nhà hàng Chau Chow từ 5pm – 11pm

Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

GIỜ PHÚT MỞ CHAMPAGNE NÂNG LÝ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA GIA ĐÌNH CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ ÁI TỬ BÌNH ĐIỀN BOSTON, MA MỪNG XUÂN MẬU TUẤTSaturday, February 24, 2018 tại nhà hàng Chau Chow từ 5pm – 11pmBảo Châu Kelley từ Level5 Media

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, February 27, 2018

GIỜ PHÚT MỞ CHAMPAGNE NÂNG LÝ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA GIA ĐÌNH CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ ÁI TỬ BÌNH ĐIỀN BOSTON, MA MỪNG XUÂN MẬU TUẤT

Saturday, February 24, 2018 tại nhà hàng Chau Chow từ 5pm – 11pm

Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *