Thư Mời Tham Dự Lễ Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Nữ Vương và Buổi Kết Nối Cộng Đồng Massachusetts

Thư Mời Tham Dự Lễ Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Nữ Vương và Buổi Kết Nối Cộng Đồng Massachusetts

Theo tin Binh Nguyen
Ngày 2 tháng 3, năm 2018

Thư Mời

Tham dự Lễ Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Nữ Vương
và Buổi Kết Nối Cộng Đồng

Kính gởi:
– Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo,
– Quý vị Đại Diện các Hội Đoàn Đoàn Thể,
– Quý vị Đại Diện các Cơ Quan Truyền Thông, – Quý Đồng Hương tại Massachusetts

Để tưởng nhớ công ơn Quốc Tổ và các bậc Tiền Nhân, Anh Hùng, Liệt Nữ đã có công dựng nước và giữ nước, đồng thời góp phần vào việc gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, năm nay đặc biệt ban tổ chức có sự phối hợp của hai thế hệ – thế hệ trước và thế hệ tiếp nối.

Kính mời quý vị đến tham dự:
Lễ Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Nữ Vương và Buổi Kết Nối Cộng Đồng vào lúc 11 giờ sáng ngày

Chủ Nhật 25 tháng 3 năm 2018
tại Hội Trường Nhà Thờ St.Gregory’s
2223 Dorchester Ave, Dorchester Center, MA 02124

Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc Ông Khang Nguyễn (781-707-6397), Cô Nghi Trương (617-301-2847), và Cô Thúy Nguyễn (617-820-4601).

Cũng kính mong quý vị, đặc biệt là quý phụ huynh, hãy khuyến khích con em tham dự đông đủ để buổi Lễ Tưởng Niệm thêm phần trang trọng.

Chân thành cảm ơn và mong được tiếp đón quý vị trong buổi lễ.

TM/BCH/CĐNV – Mass Trưởng Ban Tổ Chức

Nguyễn hùng Khang Cô Nghi Trương và Cô Thúy Nguyễn Phó Chủ Tịch Nội Vụ

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes