Phóng sự Video Clip Phái đoàn MASSACHUSETTS đến từ Boston về tham dự Sinh Hoạt Kỷ Niệm Lần Thứ 24 Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn

Phóng sự Video Clip Phái đoàn MASSACHUSETTS đến từ Boston về tham dự Sinh Hoạt Kỷ Niệm Lần Thứ 24 Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn


PHÁI ĐOÀN MASSACHUSETTS LÊN ĐƯỜNG ĐI WASHINGTON DC VÌ NGÀY NHÂN QUYỀN VIỆT NAM LẦN THỨ 24 – may 11, 2018 TỪ BOSTON, MA

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1995776513790336/
Theo tin Bao Chau Kelley
PHỎNG VẤN PHÁI ĐOÀN MASSACHUSETTS TRÊN ĐƯỜNG ĐI NGÀY NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM LẦN THỨ 24 TẠI WASHINGTON DC
Wednesday, May 9, 2018

Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

Chau Kelley
Keller William Realty Metropolitan
Cell: 603-661-7988
Direct: 603-836-2648
Office: 603-232-8282 Ext. 2648
Fax: 628-2246
168 S. River Road
Bedford, NH 03110
ChauKelley@gmail.com


https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1995776853790302/
Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes