Thư Mời Tham Dự Đêm Thắp Nến Cho Việt Nam tại Thành Phố Boston

Kính nhờ quý tổ chức truyền thông chuyển tải thông tin này đén mọi người trongnetwork của mình dùm. Xin cám ơn! Bảo Châu Theo tin Chau Kelley Keller William Realty Metropolitan Cell: 603-661-7988 Direct: 603-836-2648 Office: 603-232-8282 Ext. 2648 … Continue readingThư Mời Tham Dự Đêm Thắp Nến Cho Việt Nam tại Thành Phố Boston

Thị trưởng Martin J. Walsh Ký Sắc Lệnh cho Thuê Ngắn Hạn ở Thành phố Boston

Theo tin google translation Thành phố Boston THỊ TRƯỞNG WALSH KÝ SẮC LỆNH CHO THUÊ NGẮN HẠN 15 tháng 6 năm 2018 Mayor’s Office ĐƯỢC ĐĂNG BỞI: VĂN PHÒNG CỦA THỊ TRƯỞNG Pháp lệnh sẽ giúp điều chỉnh ngắn hạn … Continue readingThị trưởng Martin J. Walsh Ký Sắc Lệnh cho Thuê Ngắn Hạn ở Thành phố Boston

Thông Báo Số 2 của Ban Vận động Bầu cử Cộng đồng Việt Nam Massachusetts

Kính chuyển để mời tham gia và vui lòng phổ biến! Trân trọng, Nguyễn thanh Bình CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI MASSACHUSETTS VIETNAMESE-AMERICAN COMMUNITY OF MASSACHUSETTS P.O. BOX 220072 – BOSTON, MA 02122-0010 THÔNG BÁO số 2 V/v : Bầu … Continue readingThông Báo Số 2 của Ban Vận động Bầu cử Cộng đồng Việt Nam Massachusetts

CDVN MASS THÔNG BÁO GHI DANH ĐỂ THAM DỰ BIỂU TÌNH TRƯỚC TÒA ĐẠI SỨ CSVN TẠI NEW YORK

Theo tin Bao Chau Kelley Kính nhờ quý tổ chức truyền thông làm ơn chuyển tải thông tin này đến những người trong network của mình dùm. Xin cám ơn! Bảo Châu CDVN MASS THÔNG BÁO GHI DANH ĐỂ THAM … Continue readingCDVN MASS THÔNG BÁO GHI DANH ĐỂ THAM DỰ BIỂU TÌNH TRƯỚC TÒA ĐẠI SỨ CSVN TẠI NEW YORK