Thông Báo Số 2 của Ban Vận động Bầu cử Cộng đồng Việt Nam Massachusetts

Thông Báo Số 2 của Ban Vận động Bầu cử Cộng đồng Việt Nam Massachusetts

Kính chuyển để mời tham gia và vui lòng phổ biến!
Trân trọng,
Nguyễn thanh Bình
CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI MASSACHUSETTS
VIETNAMESE-AMERICAN COMMUNITY OF MASSACHUSETTS
P.O. BOX 220072 – BOSTON, MA 02122-0010
THÔNG BÁO số 2
V/v : Bầu cử Ban Chấp hành và Hội đồng Quản trị Trung ương CĐVN/ Mass Nhiệm kỳ XIII ( 2018 – 2021 )
Kính gời : – Quý vị Lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo – Quý Hội đoàn, Đoàn thể
– Quý Đảng phái chính trị Quốc gia
– Quý đồng hương và các bạn trẻ thuộc Tiểu bang Massachusetts.
Kính thưa quý vị,
– Tham chiếu Nội quy Cộng đồng Việt Nam/Mass.
– Tiếp theo Thông báo ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Ban Vận động và Bầu cử Cộng đồng Việt Nam / Mass nhiệm kỳ XIII ( 2018 – 2021 )
Trân trọng thông báo :
Sau thời gian dài vận động, vẫn chưa có liên danh ứng cử trong chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Nội vụ BCH/CĐVN/Mass cũng như chưa đủ số cá nhân ứng cử vào Hội đồng quản trị trung ương , chúng tôi trân trọng phổ biến Thông Báo số 2 này theo đúng tinh thần Nội quy dẫn chiếu, tha thiết mời gọi quý vị có khả năng, thiện chí đóng góp tài sức mình, xây dựng Cộng đồng chúng ta ngày càng vững mạnh , thúc đẩy việc duy trì, bảo tồn những di sản văn hóa quý gía của dân tộc Việt Nam tại hải ngoại, đồng thời giữ vững quyết tâm tranh đấu cho một nước Việt Nam không Cộng sản .
Rất mong quý vị hưởng ứng lời mời gọi của chúng tôi , ứng cử hoặc đề cử người tài đức vào các chức vụ : Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nội vụ và các thành viên trong Hội đồng Quản trị Trung ương nhiệm kỳ XIII ( 2018 – 2021 )
Thời hạn nộp đơn kể từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2018 và gởi về CĐVN/MASS PO Box . 220072, Boston MA. 02122 hoặc Ban Bầu cử Cộng đồng Mass : 39 Parkman St . Dorchester, MA. 02122
Thời gian bầu cử : 2 giờ 00 PM Chủ Nhật 16 tháng 09 năm 2018 Tại Hội trường Nhà thờ St. Gregory , 2216 Dorchester Ave. Dorchester, MA.02122
Để biết thêm chi tiết, cũng như các mẫu đơn ứng cử, đề cử … xin liên lạc với chúng tôi trong Ban vận động bầu cử Cộng đồng nhiệm kỳ 13 : Ông Lại tư Mỹ ( 617) 680-0495, Bác sỹ Vũ Linh Huy ( 617) 620-5634, Ông Lê Sơn ( 617) 825-7649, Ông Vũ viết Lộc ( 617) 447-6680
Trân trọng và mong sự hưởng ứng của quý vị
Massachusetts ngày 10 tháng 06 năm 2018
TM. Ban bầu cử CĐ/ Mass Trưởng Ban
Lại tư Mỹ

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes