Thị Trưởng Martin J. Walsh Thông Báo Nắng Nóng Khẩn Cấp Khi Dự Đoán Thời Tiết 90 Độ trở lên và cho Mở các Trung Tâm Giải Nhiệt trong Thành Phố Boston

Thị Trưởng Martin J. Walsh Thông Báo Nắng Nóng Khẩn Cấp Khi Dự Đoán Thời Tiết 90 Độ trở lên và cho Mở các Trung Tâm Giải Nhiệt trong Thành Phố Boston


Theo tin google translation Thành phố Boston

Thị Trưởng Martin J. Walsh Thông Báo Nắng Nóng Khẩn Cấp Khi Dự Đoán Thời Tiết 90 Độ trở lên và cho Mở các Trung Tâm Giải Nhiệt trong Thành Phố Boston
THỊ TRƯỞNG THÔNG BÁO NHIỆT TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP Ở THÀNH PHỐ, KÍCH HOẠT CÁC TRUNG TÂM LÀM MÁT

Nhiệt độ được dự kiến sẽ đạt đến hoặc vượt quá 90 độ trong vài ngày tiếp theo.

30 tháng 6 năm 2018

Mayor’s Office
ĐƯỢC ĐĂNG BỞI:
VĂN PHÒNG CỦA THỊ TRƯỞNG

Với nhiệt độ dự kiến sẽ đạt đến hoặc vượt quá 90 độ trong vài ngày tiếp theo, thị trưởng Martin J. Walsh đã công bố một nhiệt khẩn cấp sẽ có hiệu lực vào thứ bảy tại thành phố Boston và tuyên bố sự kích hoạt của Trung tâm Boston cho thanh thiếu niên & gia đình (BCYF) Trung tâm giải nhiệt mà sẽ cho phép bất cứ ai để bơi trong hồ bơi 17 của thành phố, hoặc mát mẻ ra bên trong máy lạnh tại một trung tâm giải nhiệt. Bạn có thể tìm thấy một danh sách đầy đủ của các trung tâm trực tuyến.

Thị trưởng đã ban hành các mẹo sau đây nhiệt an toàn cho tất cả các thành viên của công chúng:

Người lớn và trẻ em nên sử dụng kem chống nắng có chứa một SPF 30 hoặc cao hơn và mặc quần áo bảo hộ, lỏng lẻo phù hợp, bao gồm cả áo sơ mi dài tay áo và nón.
Cu hơn người lớn trẻ em và những người có điều kiện y tế mãn tính, đặc biệt là điều kiện đường hô hấp, là dễ bị các tác động của nhiệt.
Kiểm tra người cao tuổi và gia đình hay hàng xóm những người có nguy cơ bị kiệt sức nhiệt hoặc say nắng khi nhiệt độ lên cao.
Trẻ em và vật nuôi sẽ không bao giờ bị bỏ lại một mình tại phương tiện, thậm chí trong thời gian ngắn của thời đại.
Nếu bạn bị nhức đầu, nhầm lẫn, yếu hoặc mờ nhạt, ngăn chặn tất cả các hoạt động và ngay lập tức tìm bóng râm hoặc một khu vực mát mẻ để phần còn lại. Nếu triệu chứng vẫn tồn tại, gọi 911 ngay lập tức.
Giới hạn các hoạt động ngoài trời vào buổi sáng và buổi tối giờ. Phần còn lại thường xuyên trong khu vực râm và thận trọng thêm từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều, khi bức xạ UV mặt trời là mạnh nhất.
Uống nhiều chất lỏng bất kể mức độ hoạt động. Tránh đồ uống có cồn và chất lỏng cao trong caffein hoặc đường. Cá nhân vô gia cư có thể trở nên mất nước nhanh chóng do thiếu truy cập vào nước hoặc nơi trú ẩn từ nhiệt. Nếu bạn quan sát một người xuất hiện để trong đau khổ, gọi 911 ngay lập tức.
Nếu bạn có một đứa trẻ trong nhà của bạn, sử dụng trẻ em bảo vệ cửa sổ ngoài màn hình vào bất kỳ cửa sổ mở về những câu chuyện thứ hai hoặc ở trên. Thác là nguyên nhân hàng đầu của thương tích cho trẻ em dưới 6 tuổi. Thông tin về chi phí thấp cửa sổ bảo vệ cho Boston cư dân có thể được tìm thấy ở đây.
Đảm bảo tất cả cửa sổ đơn vị điều hòa không khí theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.
PLAYGROUND SAFETY:
Trẻ em nên luôn luôn mang giày trên sân chơi, vì bề mặt có thể trở nên rất nóng và gây bỏng, thậm chí giật gân guốc và phun sàn.

OUTDOOR FIRES AND GRILLING:
Không có vụ cháy ngoài trời được phép ở Boston, hố lửa, chimineas và bonfires.

Than bàn nướng phải trên mặt đất và ra khỏi tòa nhà. Hãy nhớ gió và không bao giờ để lại không giám sát. Khi làm xong, vứt bỏ tro trong một thùng chứa kim loại hoàn toàn một lần ra.

Propane tank grills chỉ được phép trên tầng đầu tiên porches với bước xuống mặt đất. Không đặt propane tank grills gần điều hòa không khí hay chống lại một tòa nhà. Đảm bảo rằng tất cả kết nối chặt chẽ và không bao giờ thực hiện propane bể vào một ngôi nhà.

Lò nướng nên luôn luôn được sử dụng trong một khu vực thông gió tốt.

MOSQUITOES AND TICKS:
Nếu bạn đang ở trong một khu vực cỏ hoặc rừng, áp dụng một DEET chứa repellent sẽ bảo vệ chống lại muỗi và bọ ve. Luôn luôn kiểm tra chính mình, trẻ em và vật nuôi cho bọ ve sau khi trở về ở trong nhà và loại bỏ các đính kèm ve ngay lập tức bằng cách sử dụng kẹp. Muỗi đốt có thể lây lan West Nile virus (WNV) và đông Equine viêm não (EEE), trong khi bọ ve đính kèm có thể lây lan bệnh Lyme.

Mặc áo sơ mi dài tay, quần dài và ngắn để tránh muỗi đốt. Giới hạn thời gian của bạn ở ngoài trời giữa hoàng hôn và bình minh khi con muỗi đang hoạt động nhiều nhất và áp dụng một phê duyệt mosquito repellent.

Để ngăn chặn muỗi từ chăn nuôi, người dân nên hạn chế những nơi xung quanh nhà, nơi mà nước đọng có thể thu thập. Mọi người nên chuyển qua sử dụng chậu, Xô, wheelbarrows và thùng rác; loại bỏ các lá và mảnh vỡ có thể làm tắc nghẽn máng xối và bẫy nước; vứt bỏ hoặc bao gồm các lốp xe cũ; và bao gồm bể bơi khi không phải trong sử dụng.


SOURCE: boston.gov
MAYOR ANNOUNCES HEAT EMERGENCY IN CITY, ACTIVATES COOLING CENTERS

Temperatures are expected to reach or exceed 90 degrees for the next several days.

With temperatures expected to reach or exceed 90 degrees for the next several days, Mayor Martin J. Walsh announced a heat emergency going into effect Saturday in the City of Boston and declared the activation of Boston Centers for Youth & Families (BCYF) Cooling Centers which will allow anyone to swim in one of the City’s 17 pools, or cool off inside with air conditioning at a Cooling Center. You can find a full list of centers online.

The Mayor issued the following heat safety tips for all members of the public:

Adults and children should use sunscreen containing an SPF-30 or higher and wear protective, loose fitting clothing, including long sleeve shirts and hats.
Older adults young children and those with chronic medical conditions, especially respiratory conditions, are more susceptible to the effects of heat.
Check in on the elderly and family or neighbors who may be at risk of heat exhaustion or heatstroke as temperatures climb.
Children and pets should never be left alone in vehicles, even for short periods of times.
If you become lightheaded, confused, weak or faint, stop all activity and immediately find shade or a cool area to rest.If symptoms persist, call 911 immediately.
Limit outdoor activity to morning and evening hours. Rest often in shady areas and be extra cautious from 11 a.m. to 3 p.m., when the sun’s UV radiation is strongest.
Drink plenty of fluids regardless of activity level. Avoid alcoholic beverages and liquids high in sugar or caffeine. Homeless individuals can become dehydrated rapidly due to a lack of access to water or shelter from the heat. If you observe someone who appears to be in distress, call 911 immediately.
If you have a child in your home, use child window guards in addition to screens on any open window on the second story or above. Falls are the leading cause of injury for children under the age of six. Information about low-cost window guards for Boston residents can be found here.
Secure all window air conditioner units according to the manufacturer’s specifications.
PLAYGROUND SAFETY:
Children should always wear shoes on playgrounds because surfaces can become extremely hot and cause burns, even splash pads and spray decks.

OUTDOOR FIRES AND GRILLING:
No outdoor fires are allowed in Boston, including fire pits, chimineas and bonfires.

Charcoal grills must be on the ground and away from buildings. Keep in mind the wind and never leave unattended. When done, dispose of the ash in a metal container once completely out.

Propane tank grills are only allowed on first floor porches with steps to the ground. Do not place propane tank grills near air conditioners or up against a building. Make sure all connections are tight and never carry propane tanks into a home.

Grills should always be used in a well-ventilated area.

MOSQUITOES AND TICKS:
If you are in a grassy or wooded area, apply a DEET containing repellent that will protect against mosquitoes AND ticks. Always check yourself, children and pets for ticks after returning indoors and remove attached ticks immediately using tweezers. Mosquito bites can spread West Nile virus (WNV) and Eastern Equine Encephalitis (EEE), while attached ticks can spread Lyme disease.

Wear long sleeve shirts, long pants and socks to prevent mosquito bites. Limit your time outdoors between dusk and dawn when mosquitoes are most active and apply an approved mosquito repellent.

To prevent mosquitoes from breeding, residents should limit places around the home where standing water can collect. People should turn over unused flower pots, buckets, wheelbarrows, and garbage cans; remove leaves and other debris that can clog gutters and trap water; dispose of or cover old tires; and cover swimming pools when not in use.
https://www.boston.gov/news/mayor-announces-heat-emergency-city-activates-cooling-centers

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes