Yard Sale của Hướng Đạo Bạch Đằng ở Boston

Yard Sale của Hướng Đạo Bạch Đằng ở Boston

Kính nhờ quý tổ chức truyền thông chuyển tải thông tin này đén mọi người trongnetwork của mình dùm.

Xin cám ơn!

Bảo Châu

Theo tin
Chau Kelley
Keller William Realty Metropolitan
Cell: 603-661-7988
Direct: 603-836-2648
Office: 603-232-8282 Ext. 2648
Fax: 628-2246
168 S. River Road
Bedford, NH 03110
ChauKelley@gmail.com
bữa nay và ngày mai (21 và 22-7) bà con nhớ đi ủng hộ yard sale của Hướng Đạo Bạch Đằng ở TownField Park nguyên 2 ngày nha! không mua yard sale thì đóng góp donation đều tốt hết! Cám ơn!??
Boy Scouts Yard Sale today at TownField Park in Dorchester! Come support them with a donation.
Thanks Annie Le and anh Joe Thach for the photo!

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes