Hãy Tham Gia Buổi Họp đặt tên “Little Saigon” cho Khu Văn Hóa ở Thị Trấn Dorchester thuộc Thành Phố Boston

Hãy Tham Gia Buổi Họp đặt tên “Little Saigon” cho Khu Văn Hóa ở Thị Trấn Dorchester thuộc Thành Phố Boston

Kính nhờ quý tổ chức truyền thông, báo chí làm ơn chuyển tải đến tất cả mọi người trong network của mình dùm.

Xin cám ơn!

Bảo Châu

Theo tin
Chau Kelley
Keller William Realty Metropolitan
Cell: 603-661-7988
Direct: 603-836-2648
Office: 603-232-8282 Ext. 2648
Fax: 628-2246
168 S. River Road
Bedford, NH 03110
ChauKelley@gmail.com
HÃY THAM GIA BUỔI HỌP ĐẶT TÊN “LITTLE SAIGON” ĐỂ CHÚNG TA CÓ SAIGON Ở BOSTON

Kính thưa quý đồng hương,

Chúng tôi kính mong quý đồng hương trong tiểu bang Massachusetts hãy cùng nhau đến tham gia buổi họp khoáng đại để giành quyền được đặt tên “Little Saigon” cho khu văn hóa ở thị trấn Dorchester thuộc thành phố Boston. Khu văn hóa này là chương trình do tiểu bang Massachusetts chấp thuận và chúng ta phải đấu tranh với các sắc dân khác để có thể đặt tên “Little Saigon.” Say đây là thông tin của buổi họp:

Thời gian: Thứ Ba, 28-08-2018 lúc 6pm
Địa điểm: Trung Tâm VietAid tại 42 Charles St., Dorchester, MA 02122

Buổi họp này không giới hạn cho chỉ những người sống trong khu vực Dorchester mà thôi. Do vậy, chúng tôi kính mong quý đồng hương, tổ chức, hội đoàn hãy kêu gọi mọi người cùng nhau đi tham dự thật là đông đảo. Chúng tôi sẽ cần quý vị ghi danh vào danh sách có mặt tại buổi họp. Đây là cuộc họp quan trọng và sự hiện diện, đoàn kết của quý vị với Tổ Chức CDVN tại Massachusetts hy vọng sẽ mang “Little Saigon” đến bản đồ ở vùng Đông Bắc Mỹ tại thành phố nổi tiếng Boston. Đây là niềm vinh dự chung cho người Việt tỵ nạn cộng sản của chúng ta khắp nơi và cũng là cơ hội cho những doanh nghiệp và các tổ chức văn hóa, tôn giáo cùng nhau phát triển mạnh mẽ để bảo tồn bản sắc dân tộc Việt Nam ở quê hương thứ hai này.

Nếu quý có thắc mắc chi tiết về cuộc họp này xin hãy liên lạc với Phó Chủ Tịch Nội Vụ CDVN Mass, Nguyễn Hùng Khang ở số điện thoại 781-707-6397.

Xin cám ơn tất cả quý vị đã quan tâm và ủng hộ, giúp đỡ!

Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes