HÃY ĐI BẦU CỬ CHO TÂN BAN CHẤP HÀNH VÀ Hội Đồng Quản Trị CDVN Massachusetts

HÃY ĐI BẦU CỬ CHO TÂN BAN CHẤP HÀNH VÀ Hội Đồng Quản Trị CDVN Massachusetts


Theo tin Bảo Châu

Kính nhờ quý tổ chức truyền thông, báo chí làm ơn chuyển tải đến tất cả mọi người trong network của mình dùm.

Xin cám ơn!

Bảo Châu

Theo tin
Chau Kelley
Keller William Realty Metropolitan
Cell: 603-661-7988
Direct: 603-836-2648
Office: 603-232-8282 Ext. 2648
Fax: 628-2246
168 S. River Road
Bedford, NH 03110
ChauKelley@gmail.comKính thưa quý đồng hương,

Chúng tôi kính mong quý đồng hương sẽ dành chút thời gian quý báu để đến Hội trường nhà thờ St. Gregory tại 2223 Dorchester Ave., Dorchester, MA 02124 ngày mai Chủ Nhật, ngày 16-09-2018 từ 2pm – 4pm để bầu cử cho tân ban chấp hành và Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 13 của Tổ Chức CDVN Massachusetts.

Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết xin xem video sau do Vinna Media Production thực hiện hay liên lạc với Trưởng Ban Vận Động Bầu Cử, ông Lại Tư Mỹ ở email: laitumynt2@gnail.com hay anh Thân Vĩnh Bảo Toàn, Chủ Tịch CDVN Mass ở số 617-901-6262.

Vinna Media Production
|Bầu cử cộng đồng|
Những điều cần biết

https://www.facebook.com/VinnaMedia/videos/437022796822516/?hc_ref=ARScOxXMPGwcsssmFeuVl5U_Cod5wCERHWyWfSEbBqjoOt-HkG5A8W6WBy08640WsJw&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBAtzjAx5whFC0I9OaVP_YVxMDV74ZCFbJD-X159jI1xszS54adGe1UFfSOyApetHzMumIr8HdFEr0gb3mKbjQfRQkhaZibPHA3TnG-srV4lytnuKfFZ0OymjaEQCLpYcAuzZKC2M46_8ZVNxyWUrN7zVRtL6FQJS5Ql7u2cZ9pt-JGVTUVlg&__tn__=kCH-R

Xin cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của quý vị!

Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes