NẾU BẠN ỦNG HỘ ĐẢNG CỘNG HÒA Ở MASSACHUSETTS VÀ MUỐN ĐÓNG GÓP THÌ ĐÂY LÀ THÔNG TIN

NẾU BẠN ỦNG HỘ ĐẢNG CỘNG HÒA Ở MASSACHUSETTS VÀ MUỐN ĐÓNG GÓP THÌ ĐÂY LÀ THÔNG TIN


Theo tin Bảo Châu

Kính nhờ quý tổ chức truyền thông, báo chí làm ơn chuyển tải đến tất cả mọi người trong network của mình dùm.

Xin cám ơn!

Bảo Châu

Theo tin
Chau Kelley
Keller William Realty Metropolitan
Cell: 603-661-7988
Direct: 603-836-2648
Office: 603-232-8282 Ext. 2648
Fax: 628-2246
168 S. River Road
Bedford, NH 03110
ChauKelley@gmail.comNẾU BẠN ỦNG HỘ ĐẢNG CỘNG HÒA Ở MASSACHUSETTS VÀ MUỐN ĐÓNG GÓP THÌ ĐÂY LÀ THÔNG TIN

Kính thưa quý tổ chức, hội đoàn và quý đồng hương,

Chúng tôi mới nhận được thư của ông Scott Martin, Giám Đốc Chiến Lược vận động bầu cử cho thống đốc đương nhiệm của tiểu bang Massachusetts, Charlie Baker nhờ Tổ Chức CDVN Mass yểm trợ cho ông. Chúng tôi đăng tải thông tin của những chương trình và chi tiết những công việc mà ban vận động bầu cử cần sự giúp đỡ để quý vị nếu có thời gian và muốn đóng góp thì có thể liên lạc trực tiếp với ban vận động vì có người Việt tình nguyện phụ giúp trong đó.

Nếu quý vị nào thuộc đảng dân chủ và muốn ứng cử viên của mình được cộng đồng yểm trợ thì ban vận động của họ cũng nên gởi thư đến Tổ chức CDVN Mass để chúng tôi phụ giúp phổ biến thông tin.

Điều quan trọng và gần nhất của hai trong nhiều chương trình là như sau:

1) Đi trong đoàn diễn hành ngày Columbus Day cùng với thống đốc Charlie Baker
Chủ Nhật, ngày 07 tháng 10 năm 2018
Thời gian họp mặt: 12:15pm
Diễn hành bắt đầu lúc: 1:00pm
Địa điểm họp mặt: Suffolk Downs Parking Lot
Trang phục: Tất cả các tình nguyện viên đều sẽ được phát áo thun có chữ Baker-Polito để đi trong phái đoàn.

2) Có mặt cầm bảng ủng hộ cuộc tranh luận giữa thống đốc Charlie Baker với đối thủ của ông

Địa điểm: WBZ Debate TV
Ngày: Thứ Ba, ngày 09 tháng 10 năm 2018
Địa điểm: 1170 Soldiers Field Rd, Allston, MA 02134
Thời gian cầm bảng: 6:45pm
Thời gian bắt đầu tranh luận: 8:00pm

Nếu quý vị có thắc mắc gì hay muốn ghi danh làm tình nguyện viên phụ giúp những việc mình có thể làm và để có danh sách cho ban vận động bầu cử chuẩn bị áo thun thì xin hãy liên lạc với cô Thimy Tran tại email: Thimy2000@gmail.com. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi tại: ChauKelley@gmail.com hay 603-661-7988 nếu quý vị có thắc mắc thêm hay cần sắp xếp phương tiện di chuyển.

Kính mong quý vị sẽ chuyển tải thông tin này đến mọi người trong network của mình để những ai có lòng và có thời gian sẽ có cơ hội phục vụ.

Xin cám ơn!

New Hampshire, Friday October 5th, 2018

Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes