Lao xuống cảng Boston trong Năm mới 2018 theo truyền thống hơn 100 năm “L Street Brownies” New Year’s Day Plunge

Lao xuống cảng Boston trong Năm mới 2018 theo truyền thống hơn 100 năm “L Street Brownies” New Year’s Day Plunge


Theo tin google translation Thành phố Boston

‘L STREET BROWNIES’ THƯỜNG NIÊN NEW YEAR’S DAY PLUNGE

Trên New Year’s Day, một truyền thống lâu đời nhất của Boston sẽ tiếp tục với hàng năm “L Street Brownies” New Year’s Day Plunge.

Ngày thứ ba 1 tháng, 2019, lúc 9 giờ sáng, một truyền thống lâu đời nhất của Boston sẽ tiếp tục với một ước tính khoảng 600 người chìm vào cảng Boston cho hàng năm “L Street Brownies” New Year’s Day Plunge.

Lao tổ chức bởi L Brownies Street tại Trung tâm cộng đồng BCYF Curley, 1663 Columbia Road ở South Boston, “M” Street lối vào. Do lịch trình thủy triều, nó sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng Các thông tin khác bạn nên biết:

Cửa mở lúc 8 giờ sáng và đóng cửa lúc 10:30 sáng.
Những người tham gia nên đến mặc quần áo cho các nước như nam giới và phụ nữ thay đồ và vòi sen phòng sẽ không có sẵn cho đến sau.
Giày dép nước được đề nghị do vỏ và đá trái của thủy triều.
Thú cưng không được phép; Xin vui lòng để lại bạn bè lông của bạn ở nhà.
Đó là không cần phải ghi danh trước. Bạn sẽ được yêu cầu điền vào một mẫu đơn ngắn khi bạn đến nơi.
Lifeguards sẽ làm nhiệm vụ.
Những người tham gia phải có tuổi 16 và cao hơn.
Sự kiện này đã diễn ra trong hơn 100 năm. The Brownies là câu lạc bộ “gấu Bắc cực” lâu đời nhất ở Mỹ. Việc làm quảng bá sức khỏe, niềm vui và tình bạn. Mỗi năm, lao là dành riêng để làm trong quá khứ và vừa mới qua đời. Khán giả được hoan nghênh và khuyến khích các sáng tạo trang phục.
‘L STREET BROWNIES’ ANNUAL NEW YEAR’S DAY PLUNGE

WHAT: ‘L STREET BROWNIES’ ANNUAL NEW YEAR’S DAY PLUNGE

WHEN: January 1, 2019 from 9 AM to 10:30 AM

WHERE: BCYF CURLEY COMMUNITY CENTER
1663 COLUMBIA ROAD
M STREET ENTRANCE
BOSTON, MA 02127

DAN.MONIHAN@BOSTON.GOV
617-635-5104
Price: FREE
Contact: DAN MONIHAN
Neighborhoods: SOUTH BOSTON

On New Year’s Day, one of Boston’s oldest traditions will continue with the annual “L Street Brownies” New Year’s Day Plunge.

On Tuesday, January 1, 2019, at 9 a.m., one of Boston’s oldest traditions will continue with an estimated 600 people plunging into Boston Harbor for the annual “L Street Brownies” New Year’s Day Plunge.

The plunge is hosted by the L Street Brownies at the BCYF Curley Community Center, 1663 Columbia Road in South Boston, “M” Street entrance. Due to the tide schedule, it will start at 9 a.m. Other information you should know:

Doors open at 8 a.m. and close at 10:30 a.m.
Participants should arrive dressed for the water as the men’s and women’s locker and shower rooms will not be available until after.
Water shoes are suggested due to shells and rocks left by the tide.
Pets are not allowed; please leave your furry friends at home.
There is no need to pre-register. You will be asked to fill out a short form when you arrive.
Lifeguards will be on duty.
Participants must be age 16 and older.
This event has taken place for more than 100 years. The Brownies are the oldest “polar bear” club in America. The Brownies promote health, fun, and friendship. Each year, the plunge is dedicated to past and recently deceased Brownies. Spectators are welcome and creative costumes are encouraged.
https://www.boston.gov/calendar/l-street-brownies-annual-new-year’s-day-plunge

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes