Họp về việc thành lập khu văn hóa Little Saigon ở Boston vào lúc 6 giờ 30 chiều thứ Tư ngày 27-03-2019 tại Trung Tâm VietAid

Họp về việc thành lập khu văn hóa Little Saigon ở Boston vào lúc 6 giờ 30 chiều thứ Tư ngày 27-03-2019 tại Trung Tâm VietAid


Theo tin Bảo Châu

Chau Kelley
Keller William Realty Metropolitan
Cell: 603-661-7988
Direct: 603-836-2648
Office: 603-232-8282 Ext. 2648
Fax: 628-2246
168 S. River Road
Bedford, NH 03110
ChauKelley@gmail.com

XIN MỜI ĐI HỌP ĐỂ THÀNH LẬP KHU VĂN HÓA LITTLE SAIGON Ở BOSTON, MASS Wed 3-27-2019 lúc 6:30pm @ VietAid
Chúng tôi kính mong quý tổ chức, hội đoàn, đoàn thể cùng quý đồng hương mình nhớ kêu gọi bạn bè, thân nhân của mình cùng nhau đi họp về việc thành lập khu văn hóa Little Saigon ở Boston vào chiều ngày mai, thứ Tư, 27-03-2019 lúc 6:30pm ở Trung tâm VietAid, 42 Charles St., Dorchester, MA. Nếu quý vị có thời gian và muốn đến để đặt câu hỏi, thảo luận với ban tổ chức thì hãy ghé qua lúc 8:30 sáng mai cũng ở địa điểm này. Nếu quý vị có thắc mắc gì thì xin liên lạc với ban tổ chức là cô Annie Lê ở 617-858-0468 hay LittleSaigon@NovaBoston.org. Xin cám ơn! ??
Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes