Ghi Danh MỞ CHO CÁC GIẢI ĐẤU BÓNG RỔ KHU PHỐ BOSTON 2019

Ghi Danh MỞ CHO CÁC GIẢI ĐẤU BÓNG RỔ KHU PHỐ BOSTON 2019


Theo tin google translation Thành phố Boston

ĐĂNG KÝ MỞ CHO CÁC GIẢI ĐẤU BÓNG RỔ KHU PHỐ BOSTON

Tháng tư 17, 2019

ĐƯỢC ĐĂNG BỞI: NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG VIÊN

Sở giải trí và công viên Boston đã thông báo rằng bây giờ là đăng ký mở cho 50th mùa giải đấu bóng rổ yêu thích mùa hè của Boston, the Boston khu phố bóng rổ giải đấu (BNBL), đá ra vào thứ hai, 8 tháng 7 hàng năm.

BNBL là giải đấu bóng rổ municipal lâu đời nhất trong nước phục vụ thanh niên nam giới và phụ nữ ở 3 đơn vị mỗi cho bé trai và bé gái: 13 và nhỏ hơn; 15 và nhỏ hơn; và 18 và nhỏ hơn.

Bao gồm giá trị thực sự giải trí, thể thao và các hoạt động cộng đồng, BNBL là trong việc giúp đỡ làm cho Boston hạnh phúc hơn và an toàn hơn trong những tháng mùa hè bằng cách cung cấp một cửa hàng vật lý cho các thanh niên trên khắp thành phố. Hơn 1.500 người chơi trên 150 đội sẽ tham gia vào giải đấu năm nay tại các trang web 20 khắp thành phố. BNBL được chơi tại các trung tâm Boston cho thanh thiếu niên & gia đình (BCYF) các trung tâm cộng đồng và công viên thành phố được lựa chọn. 2019 BNBL mùa kết thúc với chức vô địch trò chơi vào giữa tháng tám. Đăng ký trực tuyến cho BNBL đi đếnhttps://apm.activecommunities.com/cobparksandrecdepart/Activity_Search.

BNBL cũng cung cấp một Pee Wee phát triển chương trình miễn phí cho Nam và nữ tuổi từ 6 đến 11 được cung cấp tại các địa điểm trên khắp thành phố Dorchester, Mattapan, Roslindale, South Boston, West Roxbury và Roxbury. Chương trình này dạy cho cầu thủ trẻ những điều cơ bản của bóng rổ trong một niềm vui và không cạnh tranh thiết lập. Đăng ký với Pee Wee BNBL được thực hiện/rút tiền trong các vị trí Pee Wee.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng gửi email cho Charlie Conners tại Charles.Conners@boston.gov hoặc gọi (617) 961-3093.

# # #

Khu vực tập tin đính kèm
April 17, 2019

PUBLISHED BY: PARKS AND RECREATION

The Boston Parks and Recreation Department has announced that registration is now open for the 50th annual season of Boston’s favorite summer basketball league, the Boston Neighborhood Basketball League (BNBL), kicking off on Monday, July 8.

BNBL is the oldest municipal basketball league in the country serving young men and women in three divisions each for boys and girls: 13 and under; 15 and under; and 18 and under.

Encompassing recreation, sports, and community engagement, BNBL’s real value is in helping make Boston happier and safer in the summer months by providing a physical outlet for youngsters throughout the city. Over 1,500 players on 150 teams will participate in this year’s league at 20 sites throughout the city. BNBL is played at Boston Centers for Youth & Families (BCYF) community centers and selected city parks. The 2019 BNBL season ends with the championship games played in mid-August. To register online for BNBL go tohttps://apm.activecommunities.com/cobparksandrecdepart/Activity_Search.

BNBL also offers a free Pee Wee Developmental Program for boys and girls ages 6 to 11 offered at various locations across the city in Dorchester, Mattapan, Roslindale, South Boston, West Roxbury, and Roxbury. This program teaches young players the basics of basketball in a fun and non-competitive setting. Registration for Pee Wee BNBL is done on-site at the Pee Wee locations.

For more information, please email Charlie Conners at Charles.Conners@boston.gov or call (617) 961-3093.

# # #

Attachments area

https://www.boston.gov/news/registration-open-boston-neighborhood-basketball-league

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes