Đêm Gây Quỹ cho các Chương Trình Sinh Hoạt của Cộng Đồng Boston trong Năm 2019

Đêm Gây Quỹ cho các Chương Trình Sinh Hoạt của Cộng Đồng Boston trong Năm 2019


Theo tin Bảo Châu

Chau Kelley
Keller William Realty Metropolitan
Cell: 603-661-7988
Direct: 603-836-2648
Office: 603-232-8282 Ext. 2648
Fax: 628-2246
168 S. River Road
Bedford, NH 03110
ChauKelley@gmail.comKính thưa quý vị cô chú bác, quý đồng hương,

Chúng tôi xin được thông báo những sinh hoạt sắp tới trong tháng này, như sau:

3/ Đêm gây quỹ cho các chương trình sinh hoạt của CĐ trong năm May 18th, 2019
Trong công việc duy trìn và gìn giữ văn hóa Việt tại hải ngoại, những sinh hoạt có tính cách văn hóa được tổ chức hầu như mỗi tháng, cần có sư giúp đỡ trên phương diện tài lực của quý đồng hương. Chúng tôi xin kêu gọi bạn bè, người thân cùng đến tham dự để giúp chúng tôi có chi phí làm việc …Giá vé khiêm nhường chỉ $20 một vé. Chúng tôi trân trọng mọi sự đóng góp và lòng yêu thương của quý vị dành cho tập thể cộng đồng Việt Nam chúng ta tại đây.

Trân trọng cảm tạ sự quan tâm của quý vị

Thân Vĩnh Bảo Toàn

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes