Giờ Cà Phê cho Cư Dân Khu Dorchester trong thành phố Boston với Thị Trưởng Walsh

Giờ Cà Phê cho Cư Dân Khu Dorchester trong thành phố Boston với Thị Trưởng Walsh


Theo tin google translation Thành phố Boston

KHU PHỐ CÀ PHÊ GIỜ – DORCHESTER

Khu phố cà phê giờ cung cấp cho cư dân một cơ hội duy nhất để nói chuyện trực tiếp với thị trưởng Walsh và nhân viên từ phòng sở thành phố.

Thông qua các cuộc thảo luận và một hộp thư góp ý tại mỗi trang web, thị trưởng Walsh mong muốn được nghe như thế nào thành phố Boston có thể cải thiện sau khi công viên địa phương, các khu vực công cộng và các thành phố.

Chúng tôi sẽ có xử lý cà phê và bữa sáng miễn phí được cung cấp bởi ù, cũng như trái cây tươi từ sao thị trường. Mỗi gia đình sẽ nhận được một cây hoa trồng trong nhà kính của thành phố như một món quà từ thị trưởng Walsh. Ngoài ra, sẽ có một raffle với giải thưởng từ ù. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về chương trình của thành phố từ:

Boston Public Library
Các trường công lập Boston
Cục cảnh sát Boston, và
Trung tâm Boston cho thanh thiếu niên & gia đình.
Cà phê giờ được tổ chức từ 9:30 sáng – 10 h 30 sáng trừ khi ghi chú khác. Để biết thêm thông tin và Cập Nhật về thời tiết có thể huỷ bỏ, xin vui lòng liên hệ với nhà và công trình công viên tại 617-635-4505, hoặc kiểm tra xem chúng ra trên Facebook hoặc Twitter.
WHAT: Neighborhood Coffee Hours

WHEN: May 7, 2019 from 9:30AM to 10:30AM

WHERE: MARTIN PLAYGROUND, 95 MYRTLEBANK AVENUE ,DORCHESTER, MA 02124

NEIGHBORHOOD COFFEE HOUR – DORCHESTER

Neighborhood Coffee Hours give residents a unique opportunity to speak directly with Mayor Walsh and staff from City departments.

Through these discussions and a suggestion box at each site, Mayor Walsh looks forward to hearing how the City of Boston can improve upon local parks, public areas, and City services.

We’ll have free coffee and breakfast treats provided by Dunkin’, as well as fresh fruit from Star Market. Each family will receive a flowering plant grown in the City’s greenhouses as a gift from Mayor Walsh. Also, there will be a raffle with prizes from Dunkin’. We’ll provide information on City programs from:

the Boston Public Library
Boston Public Schools
the Boston Police Department, and
Boston Centers for Youth & Families.
Coffee hours are held from 9:30 a.m. – 10:30 a.m., unless otherwise noted. For more information and updates on possible weather cancellations, please contact Parks and Recreation at 617-635-4505, or check us out on Facebook or Twitter.
https://www.boston.gov/calendar/neighborhood-coffee-hour-dorchester

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes