Buổi Tư Vấn Miễn Phí với Luật Sư Di Trú vào ngày 3 và ngày 17 tháng 7 năm 2019

Buổi Tư Vấn Miễn Phí với Luật Sư Di Trú vào ngày 3 và ngày 17 tháng 7 năm 2019


Theo tin google translation Thành phố BostonFREE IMMIGRATION CONSULTATIONS WITH VOLUNTEER ATTORNEYS

Come to an immigration clinic at Boston City Hall to get free one-on-one information about immigration law from volunteer lawyers.

Volunteer lawyers are available on the first and third Wednesday of every month from 12 – 2 p.m.

First-come, first-served (there are no appointments). Please call at least one week in advance for interpretations (other than Spanish) and disability accommodations. The volunteer lawyers can only offer information for 15-20 minutes..


TƯ VẤN DI TRÚ MIỄN PHÍ VỚI LUẬT SƯ TÌNH NGUYỆN LỊCH TRÌNH ĐẦU NĂM 2019
Ngày 3 và ngày 17 tháng Bảy
Toà thị chính TP Boston, (Tầng 8)
Phòng 806 | 12 giờ trưa– 2 giờ chiều | 1 City Hall Square | Boston, MA 02201

* Xin chú ý: Buổi tư vấn đầu tiên sẽ vào thứ tư tuần thứ hai tháng Giêng
• Những ai đến trước, được phục vụ trước (không có cuộc hẹn).
• Xin vui lòng gọi một tuần trước ngày tư vấn nếu cần người thông
dịch hoạc dịch vụ đặc biệt cho người khuyết tật. • Một buổi tư vấn tối đa 15 phút.Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes