Lao xuống cảng Boston trong Năm mới 20120 theo truyền thống lâu đời nhất của Boston “L Street Brownies” New Year’s Day Plunge với một ước tính khoảng 600 người

Theo tin google translation Thành phố Boston Lao xuống cảng Boston trong Năm mới 20120 theo truyền thống lâu đời nhất của Boston “L Street Brownies” New Year’s Day Plunge với một ước tính khoảng 600 người ‘L STREET BROWNIES’ … Continue readingLao xuống cảng Boston trong Năm mới 20120 theo truyền thống lâu đời nhất của Boston “L Street Brownies” New Year’s Day Plunge với một ước tính khoảng 600 người

Trump Victory Hosts First Vietnamese American Training in Manchester

MANCHESTER, NH – Saturday evening, over 60 community leaders gathered at New Hampshire’s St. Anslem’s Institute of Politics to attend Trump Victory’s first Vietnamese American Trump Victory Training in Manchester. cid:image001.jpg@01D5B432.582F0A60 This first of its kind training focused on engaging … Continue readingTrump Victory Hosts First Vietnamese American Training in Manchester

Trump Victory Hosts an Asian Pacific American Community Engagement and Trump Victory Leadership Initiative Training in Manchester

CONTACT: Anh Chau Truong 804-874-5103 Ctruong@gop.com MEDIA ADVISORY: Trump Victory Hosts an Asian Pacific American Community Engagement and Trump Victory Leadership Initiative Training in Manchester Manchester, NH – On Saturday, December 14, Trump Victory will host an Asian Pacific American … Continue readingTrump Victory Hosts an Asian Pacific American Community Engagement and Trump Victory Leadership Initiative Training in Manchester

Mời Ghi Danh Tham Dự Đại Hội Thảo Luận với Cộng Đồng Người MỸ Gốc Á CHÂU do TRUMP VICTORY Tổ Chức tại NEW HAMPSHIRE

Theo tin Bảo Châu Kính nhờ quý tổ chức truyền thông, báo chí đăng tải thông báo này đến quý khán thính giả trong network của mình dùm. Xin cám ơn! Bảo Châu Chau Kelley Keller William Realty Metropolitan Cell: … Continue readingMời Ghi Danh Tham Dự Đại Hội Thảo Luận với Cộng Đồng Người MỸ Gốc Á CHÂU do TRUMP VICTORY Tổ Chức tại NEW HAMPSHIRE