VietAID Tết 2020

VietAID Tết 2020

SOURCE: Vietnamese American Initiative for Development

WHAT: VietAID Tết 2020

WHEN: Saturday, February 8, 2020 from 10 AM to 2 PM

WHERE: Vietnamese American Initiative for Development, 42 Charles St, Dorchester, MA 02122

Join us on Saturday, February 8th, 2020 at 10:00am to welcome in the Year of the Rat! We will celebrate with good food, music, and children’s activities.

Kính mời tham dự với chúng tôi vào Thứ Bảy, ngày 8 tháng 2 năm 2020 lúc 10 giờ sáng để chào đón Năm Canh Tý! Chúng tôi sẽ mừng tết với nhiều món ăn ngon, ca nhạc và các sinh hoạt vui nhộn cho trẻ em.

“>
https://www.facebook.com/events/763182457490045/

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes