Archive February 27, 2020

Mời Tham Gia biểu tình cầm cờ ủng hộ cho Tổng Thống Trump ngay trước Tòa Thị Chính thành phố Manchester do Ban vận động bầu cử Trump Victory Team Tổ Chức tại vào Thứ Sáu ngày 07 tháng 02 năm 2020 lúc 11 giờ sáng

Theo tin Bảo Châu Kính nhờ quý tổ chức truyền thông, báo chí đăng tải thông báo này đến quý khán thính giả trong network của mình dùm. Xin cám…

Read More

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes