Archive March 28, 2020

Thống đốc Gina M. Raimondo ra lệnh bắt buộc bất kỳ ai đi du lịch tới New York bằng bất kỳ hình thức vận chuyển nào cũng phải tự cách ly trong 14 ngày khi đến Rhode Island và áp dụng cho bất cứ ai đã ở New York trong 14 ngày qua

Theo tin State of Rhode Island & Department of Health from State of Rhode Island Anyone arriving from any destination by plane or from New York State by bus, train,…

Read More

Mời Tham Gia SALEM TELE-TOWNHAL VỚI ỨNG CỬ VIÊN CORKEY MESSNE Thuộc ĐẢNG CỘNG HÒA cho THƯỢNG NGHỊ SĨ TIỂU BANG NEW HAMPSHIRE vào lúc 6 giờ 30 tối thứ Năm ngày 19 tháng 03 năm 2020

Theo tin Bảo Châu Chau Kelley Keller William Realty Metropolitan Cell: 603-661-7988 Direct: 603-836-2648 Office: 603-232-8282 Ext. 2648 Fax: 628-2246 168 S. River Road Bedford, NH 03110 ChauKelley@gmail.com Mời Tham…

Read More

Đoàn Tiếp cận Cộng đồng Châu Á (AOU) của Văn phòng Dịch vụ Pháp lý Vùng Boston ra Thông Báo cho khách hàng về thay chuyển đổi phương pháp để xin trợ giúp pháp lý tại các trung tâm cộng đồng qua điện thoại

Theo tin Greater Boston Legal Services In response to the COVID-19 crisis and effective immediately, the Asian Outreach Unit of Greater Boston Legal Services will replace our in-person Chinese and…

Read More

Massachusetts Port Authority Thông Báo Department of Homeland Security đã chọn phi trường Quốc tế Boston Logan là một trong 13 sân bay để sàng lọc người Mỹ trở về từ một số quốc gia châu Âu, Trung Quốc và Iran

Theo tin Massachusetts Port Authority Traveler Advisory Regarding COVID-19 March 10, 2020 Updates as of March 13th The Department of Homeland Security has named Boston Logan International Airport one of…

Read More

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes