Đoàn Tiếp cận Cộng đồng Châu Á (AOU) của Văn phòng Dịch vụ Pháp lý Vùng Boston ra Thông Báo cho khách hàng về thay chuyển đổi phương pháp để xin trợ giúp pháp lý tại các trung tâm cộng đồng qua điện thoại

Đoàn Tiếp cận Cộng đồng Châu Á (AOU) của Văn phòng Dịch vụ Pháp lý Vùng Boston ra Thông Báo cho khách hàng về thay chuyển đổi phương pháp để xin trợ giúp pháp lý tại các trung tâm cộng đồng qua điện thoại


Theo tin Greater Boston Legal Services

In response to the COVID-19 crisis and effective immediately, the Asian Outreach Unit of Greater Boston Legal Services will replace our in-person Chinese and Vietnamese-language legal clinics with telephone clinics.
To get help, please call 617-603-1809 and leave a message with your name, telephone number, and a brief description of what you need help with. We’ll call you back to set up a time to discuss in detail. See flyer for more details and stay healthy!
Văn phòng Dịch vụ Pháp Lý | Đoàn Tiếp cận Cộng đồng Châu Á
Greater Boston Legal Services | Asian Outreach Unit
CẬP NHẬT CHO GIỜ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Hiệu lực ngay, Đoàn Tiếp cận Cộng đồng Châu Á (AOU) của Văn phòng Dịch vụ Pháp lý Vùng Boston sẽ chuyển đổi phương pháp để xin trợ giúp pháp lý của chúng tôi tại các trung tâm cộng đồng qua điện thoại. Do tính nghiêm trọng của dịch bệnh virus Corona (COVID-19), chúng tôi thực hiện sự thay đổi này để bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của khách hàng và các thành viên cộng đồng của chúng tôi, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất.

Làm Hẹn Bằng điện thoại (617) 603-1809

AOU cam kết cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ pháp lý trong thời gian nhiều biến động này. Nếu quý vị cần trợ giúp pháp lý, xin vui lòng gọi số điện thoại dưới đây và theo các hướng dẫn dưới đây để làm hẹn.

-Gọi (617) 603-1809 và để lại tin nhắn.
-Chúng tôi không sẽ trả lời ngay, vì vậy quý vị phải để lại tin nhắn cho chúng tôi. Để lại tên, số điện thoại của quý vị, và nội dung ngắn gọn những gì quý vị cần giúp.
-Chúng tôi sẽ gọi lại để sắp xếp một cuộc hẹn điện thoại với quý vị.
Đến giờ hẹn, quý vị sẽ nhận một cuộc gọi từ chúng tôi và chúng tôi sẽ nói chuyện với quý vị qua điện thoại. Ngoài ra các vấn đề khẩn cấp, các cuộc hẹn này sẽ diễn ra đúng vào giờ các buổi hội thảo như thường lệ dưới đây:

Tiếng Việt
Thứ ba 2pm – 4pm

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes