Archive April 5, 2020

Thị trưởng Martin J. Walsh ra Lệnh giới nghiêm cư dân tại Thành phố trong Boston từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng có hiệu lực vào Thứ Hai ngày 6 tháng 4 cho đến Thứ Hai ngày 4 tháng 5 năm 2020 với Khuyến khích mọi người đeo mặt che miệng và mũi khi ở nơi công cộng

Theo tin google translation Thành phố Boston https://youtu.be/OgrL_NPKoOY Ngày 5 tháng 4 năm 2020 Thị trưởng Martin J. Walsh hôm nay đã công bố các biện pháp mới nghiêm ngặt…

Read More

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes