Archive August 31, 2020

Tổ chức Vietnamese Americans for TRUMP 2020 #KAG ra Thông Báo nhắc nhở cử tri tiểu bang Massachusetts hãy nhớ đi bầu cử TRỰC TIẾP trong ngày bầu cử sơ bộ và hãy nhắc nhở nhau đi bầu cử

Theo tin Bảo Châu Chau Kelley Keller William Realty Metropolitan Cell: 603-661-7988 Direct: 603-836-2648 Office: 603-232-8282 Ext. 2648 Fax: 628-2246 168 S. River Road Bedford, NH 03110 ChauKelley@gmail.com CỬ TRI…

Read More

Mời Ghi Danh Tham Gia Tổng thống Donald J. Trump phát biểu trực tiếp từ New Hampshire tại thành phố Manchester ủng hộ cho Tổng Thống Trump do Ban vận động bầu cử Donald J. Trump for President Tổ Chức tại vào lúc 6 giờ tối Thứ Sáu ngày 28 tháng 08 năm 2020

Theo tin Bảo Châu Chau Kelley Keller William Realty Metropolitan Cell: 603-661-7988 Direct: 603-836-2648 Office: 603-232-8282 Ext. 2648 Fax: 628-2246 168 S. River Road Bedford, NH 03110 ChauKelley@gmail.com Preview of…

Read More

Mời Tham Gia cầm bảng ủng hộ cho Nữ ứng cử viên người Mỹ gốc Phi Rayla Campbell đang tranh cử vị trí Dân biểu tiểu bang Mass District 7 tại IBEW Local 103 vào lúc 5 giờ chiều Thứ Sáu ngày 21 tháng 08 năm 2020

Theo tin Bảo Châu Kính nhờ quý tổ chức truyền thông, báo chí đăng tải thông báo này đến quý khán thính giả trong network của mình dùm. Xin cám…

Read More

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes