Lisa-Marie Cashman là một ứng cử viên của Đảng Cộng hòa ra thông báo cô đã đủ điều kiện tham gia cho cuộc bầu cử Bầu cử Đặc biệt cho Đại diện Dân biểu Tiểu bang khu thứ 4 Essex của Tiểu bang Massachusetts vào tháng 11 năm 2021 .

Lisa-Marie Cashman là một ứng cử viên của Đảng Cộng hòa ra thông báo cô đã đủ điều kiện tham gia cho cuộc bầu cử Bầu cử Đặc biệt cho Đại diện Dân biểu Tiểu bang khu thứ 4 Essex của Tiểu bang Massachusetts vào tháng 11 năm 2021 .


Theo tin The Committee to Elect Lisa-Marie Ashman

Lisa-Marie Cashman là một ứng cử viên của Đảng Cộng hòa ra thông báo cô đã đủ điều kiện tham gia cho cuộc bầu cử Bầu cử Đặc biệt cho Đại diện Dân biểu Tiểu bang khu thứ 4 Essex vào tháng 11 năm 2021 .
TIN TỨC ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI

Ủy ban bầu Lisa-Marie Cashman
Ngày 29 tháng 9 năm 2021, 19:10 ET

IPSWICH, Mass.,
Ngày 29 tháng 9 năm 2021

Ủy ban bầu chọn Lisa-Marie Cashman hôm nay thông báo cô đã đủ điều kiện để tham gia bỏ phiếu cho cuộc bầu cử đặc biệt Đại diện tiểu bang trong khu thứ 4 của Essex với cuộc bầu cử sơ bộ sẽ được tổ chức vào tháng 11. 2 và tổng tuyển cử vào ngày 30 tháng 11. Khu thứ 4 Essex bao gồm các thị trấn Ipswich, Manchester-by-the-Sea, Topsfield, Hamilton, Wenham và Rowley.

Cuộc bầu cử đặc biệt diễn ra sau khi Dân biểu Tiểu bang Brad Hill (R). Hill từ chức vào ngày 15 tháng 9 sau 23 năm để trở thành Ủy viên Trò chơi của Tiểu bang Massachusetts.

“Chính với những cảm xúc lẫn lộn, chúng tôi tạm biệt Brad ở vị trí nàt,” Cushman nói. “eng ấy là một biểu tượng trong khu vực của chúng tôi và gương mẫu về ý nghĩa của việc phục vụ các cử tri của anh ấy,” cô nói thêm.

Cashman là một ứng cử viên của Đảng Cộng hòa là người chấp nhận phần lớn cách tiếp cận của Hill đối với các dịch vụ và chính sách cấu thành.

Cashman, với hơn 30 năm phục vụ công chúng, vận động quốc tế / quốc gia và tiểu bang và quản lý các vấn đề, cũng đã hợp tác chặt chẽ với Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Bruce E. Tarr và Đại diện Brad Hill xử lý nhiều mối quan tâm của cử tri và các vấn đề cộng đồng trong những năm qua.

Cashman trên lá phiếu cho Essex thứ 4 (không)

Trang hai

Cashman là giám đốc điều hành của The Cashman Group – một công ty tư vấn về truyền thông, vận động và quản lý các vấn đề chiến lược / khủng hoảng. Cô cũng là một REALTOR được cấp phép ở Massachusetts và là thành viên của ủy ban chính phủ North Shore Realtors.

Cô và con trai của cô Dylan sống ở Ipswich trong Massachusetts.

Ủy ban Bầu cử Lisa-Marie Cashman đã được tổ chức cho Cuộc bầu cử Đặc biệt vào tháng 11 năm 2021 tại Bang thuộc Khối thịnh vượng chung cho ghế Đại diện Bang Essex lần thứ 4.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: https://tinyurl.com/3t3afxca hoặc liên hệ với Lisa-Marie Cashman tại lisamarie.cashman@gmail.com.
Lisa-Marie Cashman on November 2021 Special Election Ballot for 4th Essex State Representative
NEWS PROVIDED BY

The Committee to Elect Lisa-Marie Cashman
Sep 29, 2021, 19:10 ET

IPSWICH, Mass., Sept. 29, 2021 /PRNewswire/ — The Committee to Elect Lisa-Marie Cashman today announced she has qualified to be on the ballot for the 4th Essex State Representative special election with the primary to be held on Nov. 2 and general election on Nov. 30. 4th Essex District includes the towns of Ipswich, Manchester-by-the-Sea, Topsfield, Hamilton, Wenham and Rowley.

The special election comes after a 23-year career for State Representative Brad Hill (R). Hill stepped down on Sept.15 to become the Gaming Commissioner for the State of Massachusetts.

“It is with mixed emotions that we say good-bye to Brad in this position,” said Cashman. “He is an icon in our district and exemplary of what it means to be of service to his constituents,” she added.

Cashman is a Republican candidate who embraces much of Hill’s approach to constituent services and policy.

Cashman, with more than 30 years of public service, international/national and state advocacy work and issues management, also worked closely with Senate Minority Leader Bruce E. Tarr and Representative Brad Hill handling many constituent concerns and community issues over the years.

Cashman on the Ballot for 4th Essex (con’t)

Page Two

Cashman is principal of The Cashman Group–a strategic/crisis communications, advocacy, and issues management consultancy. She also is a licensed REALTOR in Massachusetts and a member of the North Shore Realtors government committee.

She and her son, Dylan reside in Ipswich, Massachusetts.

The Committee to Elect Lisa-Marie Cashman was organized for the November 2021 Special Election in the State of the Commonwealth for the 4th Essex State Representative seat.

For more information go to: https://tinyurl.com/3t3afxca or contact Lisa-Marie Cashman at lisamarie.cashman@gmail.com.

Contact: Lisa-Marie Cashman
(978) 223-3392
lisamarie.cashman@gmail.com

SOURCE The Committee to Elect Lisa-Marie Cashman

Related Links
https://tinyurl.com/3t3afxca
https://www.prnewswire.com/news-releases/lisa-marie-cashman-on-november-2021-special-election-ballot-for-4th-essex-state-representative-301388340.html

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes