Đón Tết Nguyên Đán 2023 với South Shore Plaza vào Thứ Bảy ngày 21 tháng 1

Đón Tết Nguyên Đán 2023 với South Shore Plaza vào Thứ Bảy ngày 21 tháng 1


Theo tin South Shore Plaza

Chúc mừng năm mới
THỜI GIAN: Thứ Bảy, ngày 21 tháng 1 năm 2023 đến  Chủ Nhật, ngày 5 tháng 2 năm 2023
Ở ĐÂU: South Shore Plaza, 250 Granite St, Braintree, MA

Tết Nguyên Đán sắp đến!

Hãy tham gia cùng chúng tôi vào Thứ Bảy, ngày 21 tháng 1 để đón Tết Nguyên Đán!

Sẽ có bàn bày đồ thủ công và hoa từ 2 – 4 giờ chiều, và Múa lân sẽ bắt đầu lúc 4 giờ chiều.

Sự kiện sẽ diễn ra tại Center Court, phía trước Macy’s.

NGÀY SỰ KIỆN 21 THÁNG 1 – 5 THÁNG 2
WHAT: Happy Lunar New Year
WHEN: Saturday, January 21, 2023 to  Sunday, February 5, 2023
WHERE: South Shore Plaza, 250 Granite St, Braintree, MA

The Lunar New Year is coming!

Join us Saturday, January 21st for Lunar New Year Celebration!

There will be tables with crafts and flowers from 2 – 4pm, and the Lion Dance will start at 4pm.

The event will take place in Center Court, in front of Macy’s.

EVENT DATES JAN 21–FEB 5

PHONE NUMBER
(781) 843-8201

STORE HOURS
Monday to Friday 9AM – 5PM
Saturday to Sunday Closed

BEST ENTRANCE
Entrance 2 Near Bank of America (Park in South Garage)
https://www.simon.com/mall/south-shore-plaza/stores/management-office/stream/happy-lunar-new-year-6212726

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes