Các trung tâm BCYF Thông Báo các Sinh hoạt Halloween 2023

Các trung tâm BCYF Thông Báo các Sinh hoạt Halloween 2023


Theo tin BOSTON CENTERS FOR YOUTH & FAMILIES
HOẠT ĐỘNG HALLOWEEN của BCYF
Các trung tâm BCYF đang tổ chức tất cả các loại hoạt động Halloween vui nhộn và đáng sợ.

Dưới đây là danh sách các trung tâm và những gì họ đang lên kế hoạch cho Halloween. Nhiều sự kiện sẽ được thêm vào khi chúng được lên lịch. Liên hệ với trung tâm để biết thêm thông tin.

BCYF Charlestown: “Trick or Treat or Bust”, ngày 31 tháng 10, từ 4 – 7 giờ tối. Xem tờ rơi sự kiện.

BCYF Condon: “Halloween trên sân khấu Broadway.” Ngày 31 tháng 10 từ 4 đến 6 giờ 30 chiều. Nhân viên và thanh thiếu niên sẽ đi kèm trẻ em đi bộ đến các cơ sở kinh doanh dọc theo hai bên đường Broadway.

BCYF Curley: Trang trí bí ngô, ngày 26 tháng 10, lúc 10 giờ sáng cho trẻ từ 5 tuổi trở xuống hoặc 4 giờ chiều. dành cho lứa tuổi từ 6 trở lên. Xem tờ rơi sự kiện.

BCYF Curtis Hall: Ngôi nhà ma ám do thanh thiếu niên và nhân viên thanh niên của họ tổ chức. Mở cửa cho công chúng. Ngày 31 tháng 10 từ 6-8 giờ tối dành cho mọi lứa tuổi.

BCYF Gallivan: Bữa tiệc Halloween. Ngày 30 tháng 10, 3-7 giờ chiều.

BCYF Girls Leadership Corps: : “Spooky Skate” tại Chez Vous, ngày 26 tháng 10, từ 4 – 7 giờ tối. Xem tờ rơi sự kiện.

BCYF Hennigan: Giải bóng rổ Ghouls dành cho trẻ em từ 15 tuổi trở xuống. Ngày 31 tháng 10, 4 đến 6 giờ 30 chiều.

BCYF Holland: Bữa tiệc Halloween. Ngày 27 tháng 10, 5-7 giờ chiều.

BCYF Hyde Park: Tiệc Halloween dành cho thanh thiếu niên từ 13 tuổi trở lên tại khán phòng. Ngày 31 tháng 10 từ 5-8 giờ chiều Cũng sẽ phát kẹo cho trẻ em vào tòa nhà ở sảnh.

BCYF Leahy Holloran: Bữa tiệc Halloween ma quái. Ngày 28 tháng 10, 1 giờ 30-3 giờ chiều.

BCYF Menino: Sẽ phân phát kẹo cho thanh thiếu niên địa phương đến trung tâm vào dịp Halloween.

BCYF Nazzaro: Sự kiện Halloween hàng năm ở khu vực lân cận. Ngày 31 tháng 10 từ 2-6 giờ 30 chiều

BCYF Ohrenberger: “Spooktacular at the Center”, ngày 31 tháng 10, từ 6 – 8 giờ tối. Xem tờ rơi sự kiện.

BCYF Paris Street: Tiệc Halloween. Bữa Tiệc Halloween. Ngày 26 tháng 10 từ 5:30 đến 7:30 chiều Xem tờ rơi sự kiện.

BCYF Perkins: Xem tờ rơi sự kiện. “Những con đường mòn để chiêu đãi Boo Fest”, ngày 31 tháng 10, từ 6 – 8 giờ tối. Xem tờ rơi sự kiện.

BCYF Pino: Tiệc Halloween, ngày 30 tháng 10, từ 5 – 7 giờ tối.

BCYF Roche Center: Trick or Treat Centre Street với Avenue in Motion. Ngày 28 tháng 10 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ 30 chiều

BCYF Roslindale: Phòng thiếu niên ma quái. Ngày 31 tháng 10, 3 đến 5 giờ 30 chiều. dành cho thanh thiếu niên ở độ tuổi THCS/THPT. Trang phục, đồ ăn nhẹ, phim Halloween. Đêm bóng rổ thường kỳ của trường Trung học với chủ đề Halloween. Ngày 31 tháng 10, 5 giờ 30 đến 8 giờ 30 tối Bóng rổ với đèn Halloween và một bộ phim kinh dị trên tường trong phòng tập thể dục. Dành cho các thành viên thanh thiếu niên và bất kỳ thanh thiếu niên nào muốn tham gia

BCYF Shelburne: Bữa tiệc Halloween. Ngày 26 tháng 10, 4:30 đến 6:30 chiều

BCYF Tobin: “Halloween trên đồi”. Ngày 31 tháng 10, từ 4 – 8 giờ tối. Kỷ niệm Halloween ở Mission Hill. Từ 4 – 6 giờ chiều, thanh thiếu niên có thể lừa hoặc chiêu đãi tại các doanh nghiệp địa phương trên Đường chính Mission Hill. Một số doanh nghiệp địa phương tham gia năm nay là Mike’s Donuts, Lilly’s Gourmet Pasta, Mission Hill Main Streets và Santander Bank. Bản đồ và túi Halloween trên đồi có sẵn tại Trung tâm cộng đồng BCYF Tobin. Cũng tại Tobin, từ 4-6 giờ chiều sẽ có trò chơi Pony Rides và từ 5 giờ 30 đến 7 giờ chiều, thanh thiếu niên và người lớn có thể tham quan Hành lang ma ám.

BCYF HALLOWEEN ACTIVITIES
BCYF centers are hosting all kinds of scary and fun Halloween activities.

Here is a list of centers and what they are planning for Halloween. More events will be added as they are scheduled. Contact the center for more information.

BCYF Charlestown: “Trick or Treat or Bust”, October 31, from 4 – 7 p.m. View the event flyer.

BCYF Condon: “Halloween on Broadway.” October 31 from 4 to 6:30 p.m. Staff and teens will chaperone kids for the walk to businesses along both sides of Broadway.

BCYF Curley: Pumpkin Decorating, October 26, at 10 a.m. for ages 5 and under, or 4 p.m. for ages 6 and older. View the event flyer.

BCYF Curtis Hall: Haunted House hosted by their teens and youth worker. Open to the public. October 31 from 6-8 p.m. for all ages.

BCYF Gallivan: Halloween Party. October 30, 3-7 p.m.

BCYF Girls Leadership Corps: “Spooky Skate” at Chez Vous, October 26, from 4 – 7 p.m. View the event flyer.

BCYF Hennigan: Ghouls Basketball Tournament for kids 15 and under. October 31, 4 to 6:30 p.m.

BCYF Holland: Halloween Party. October 27, 5-7 p.m.

BCYF Hyde Park: Halloween Party for teens 13 and up in the auditorium. October 31 from 5-8 p.m. Will also be handing out candy to kids who come into the building in the lobby.

BCYF Leahy Holloran: Spooky Halloween Party. October 28, 1:30-3 p.m.

BCYF Menino: Will distribute candy to local youth who come by the center on Halloween.

BCYF Nazzaro: Annual neighborhood Halloween event. October 31 from 2-6:30 p.m.

BCYF Ohrenberger: “Spooktacular at the Center”, October 31, from 6 – 8 p.m. View the event flyer.

BCYF Paris Street: Halloween Party. Halloween Party. October 26 from 5:30 to 7:30 p.m. View the event flyer.

BCYF Perkins: See event flyer. “Trails to Treats Boo Fest”, October 31, from 6 – 8 p.m. View the event flyer.

BCYF Pino: Halloween Party, October 30, from 5 – 7 p.m.

BCYF Roche Center: Trick or Treat Centre Street with Parkway in Motion. October 28 from 11:00 a.m. to 1:30 p.m.

BCYF Roslindale: Spooky Teen Room. October 31, 3 to 5:30 p.m. for middle/high School age youth. Costumes, snacks, Halloween movies. Regular High School basketball night with a Halloween theme. October 31, 5:30 to 8:30 p.m. Basketball with Halloween lights and a scary movie on the wall in the gym. Open to teen members and any teen who wants to join

BCYF Shelburne: Halloween Party. October 26, 4:30 to 6:30 p.m.

BCYF Tobin: “Halloween on the Hill”. October 31, from 4 – 8 p.m. Celebrate Halloween in Mission Hill. From 4 – 6 p.m., youth can trick or treat at local businesses with Mission Hill Main Streets. Some local businesses participating this year are Mike’s Donuts, Lilly’s Gourmet Pasta, Mission Hill Main Streets, and Santander Bank. Halloween on the Hill maps and bags are available at the BCYF Tobin Community Center. Also at the Tobin, from 4-6 p.m., there will be Pony Rides and between 5:30 and 7 p.m., youth and adults can visit the Haunted Hallways.
https://www.boston.gov/news/bcyf-halloween-activities

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes