Lịch trình tổ chức lễ thắp sáng cây thông Noel năm 2023 tại các công viên của Thành phố Boston bắt đầu từ thứ Hai ngày 20 tháng 11 lúc 5 giờ chiều cho đến ngày 30 tháng 11

Lịch trình tổ chức lễ thắp sáng cây thông Noel năm 2023 tại các công viên của Thành phố Boston bắt đầu từ thứ Hai ngày 20 tháng 11 lúc 5 giờ chiều cho đến ngày 30 tháng 11


Theo tin boston.gov
The Boston Parks Department kicks off the holiday season with its 2023 schedule of lighting celebrations in City of Boston parks, starting next Monday, November 20, at 5 p.m. in the North End.
https://www.boston.gov/departments/parks-and-recreation/parkarts#holiday-lights

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes