Theo Thăm dò Mới của Monmouth University Polling Institute: Bernie Sanders Dẫn đầu ở New Hampshire và Pete Buttigieg và Joe Biden đồng hạng tại vị trí thứ hai

Theo tin Monmouth University Polling Institute poll report for New Hampshire Theo Thăm dò Mới của Monmouth University Polling Institute: Bernie Sanders Dẫn đầu ở New Hampshire và Pete Buttigieg và Joe Biden đồng hạng tại vị trí thứ hai … Continue readingTheo Thăm dò Mới của Monmouth University Polling Institute: Bernie Sanders Dẫn đầu ở New Hampshire và Pete Buttigieg và Joe Biden đồng hạng tại vị trí thứ hai