Boston Centers for Youth & Families sẽ tuyển dụng người cứu đắm miễn phí vào Thứ Tư ngày 23 tháng 8 từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều và Thứ Hai ngày 28 tháng 8, từ 11giờ sáng đến 4 giờ chiều tại BCYF Mason Pool ở Roxbury

Theo tin google translation Thành phố Boston https://youtu.be/OgrL_NPKoOY BCYF TỔ CHỨC HAI SỰ KIỆN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CỨU HỘ Các sự kiện tuyển dụng nhân viên cứu hộ sẽ…

Read More

Đoàn Tiếp cận Cộng đồng Châu Á (AOU) của Văn phòng Dịch vụ Pháp lý Vùng Boston ra Thông Báo cho khách hàng về thay chuyển đổi phương pháp để xin trợ giúp pháp lý tại các trung tâm cộng đồng qua điện thoại

Theo tin Greater Boston Legal Services In response to the COVID-19 crisis and effective immediately, the Asian Outreach Unit of Greater Boston Legal Services will replace our in-person Chinese and…

Read More

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes