Đoàn Tiếp cận Cộng đồng Châu Á (AOU) của Văn phòng Dịch vụ Pháp lý Vùng Boston ra Thông Báo cho khách hàng về thay chuyển đổi phương pháp để xin trợ giúp pháp lý tại các trung tâm cộng đồng qua điện thoại

Theo tin Greater Boston Legal Services In response to the COVID-19 crisis and effective immediately, the Asian Outreach Unit of Greater Boston Legal Services will replace our in-person Chinese and…

Read More

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes