Chấm Dứt Gây Quỹ Yểm Trợ Đám Tang ông Nguyễn Văn Tựu

Chấm Dứt Gây Quỹ Yểm Trợ Đám Tang ông Nguyễn Văn Tựu


Theo tin Nguyễn Thanh Bình
Kính thưa quý vị thân hữu!

Trong Tâm thư kêu gọi yểm trợ phúng điếu, chúng tôi có trình bày là khi đủ số tìền 5000.00 cho đám tang, chúng tôi sẽ ngưng nhận mọi đóng góp!

Chúng tôi mạn phép thông báo là sau khi phốí kiểm và tổng kết với sự ủng hộ của Hội Cảnh-Sát
VNCH Massachusetts, anh Pháp và đồng môn Khoá I với anh Tựu và quý thân hữu trong email nầy, tất cả chúng tôi xin thông báo là số tiền 5000.00 đã được tất cả quý vị phúng điếu.

Vì thế việc gây quỹ chấm dứt vào 06.00 giờ chiều hôm qua Thứ Tư 01/10/2018! Tất cả đóng góp sau đó chúng tôi sẽ mạn phép không nhận thêm nữa!

Chúng tôi sẽ gởi Tâm thư cảm ơn để cảm tạ tất cả quý vị vì tình cảm thiêng liêng dành cho người quá cố là một chiến sĩ Quốc-Gia của VNCH đã chiến đấu, bị tù đày đến bịnh tật cả đời người và rất cô đơn nơi đất khách trên 20 năm qua!

Kính báo,
Nguyễn thanh Bình


018-01-10 21:21 GMT-05:00 Binh Nguyen :

2018-01-10 16:58 GMT-05:00 Binh Nguyen :
Cập nhật danh sách phúng điếu đám tang anh Tựu mà quý vị đã liên lạc với Bình qua phone hay email!
Nếu viết check xin ghi: Nguyễn văn Ngôn ( Hội trưởng Hội Cảnh-Sát VNCH Massachusetts):

Cụ Phạm văn Trung 50.00
Cụ Nguyễn đức Hạnh 100.00 (Allston)
Anh chị Phạm Lê Rô 50.00
CDVN/MASS 100.00
Nguyễn hùng Khang 50.00
Võ sư Tấn nhật Bích 50.00
Võ sư Trần Mỹ Đức 100.00
Nina Nhung 50.00 (Hawaii)
Anh chị Lê đăng Ân 100.00
Vik Nghĩa CLB DanceSport 50.00
Anh chị Trinh M. Đường 100.00 ( Springfield)
Anh chị Nguyễn Cường 100.00
Bác Vũ hữu Vy 100.00
Hội Không Quân NE 200.00
Anh chị Bs Vũ linh Huy 50.00
Anh chị Phước&Nghĩa: 100.00 ( Worcester)
Anh chị Ngô đắc Hoà: 100.00
Anh chị Hồ Triết 50.00 (Texas)

Danh sách cập nhật cho các phúng điếu trước 6.00 chiều nay 01/10/2018
…..
…..
Kính báo,
Tâm Thư Kêu Gọi Tham Dự và Yểm Trợ Đám Tang ông Nguyễn Văn Tựu

Kính thưa quý thân hữu,

Ông Nguyễn văn Tựu 77 tuổi, Khoá 1 Biên tập viên Cảnh-Sát Quốc-Gia và tùng sư tại Bộ Tư Lệnh cho đến 30/04/1975 đã định cư theo chương trình HO vừa tạ thế tại Boston ngày 01/08/2018 sau nhiều năm lâm trọng bệnh! Ông chỉ có 2 thân nhân là người cháu vợ ở Randolph và hiền thê đang ở Việt-Nam để chăm sóc Mẹ già gần trăm tuổi!

Chương trình tang lễ:
MacChoul Funeral Home
354 Adams St, Dorchester, Ma. 02122
Thứ Sáu ngày 12 tháng 01, 2018: 5.00pm-8.00 Cầu siêu và thăm viếng.
Thứ Bảy ngày 13 tháng 01, 2018: 8.00am lễ cầu siêu đến 9.00am động quan và tiển đưa đến Nhà hoả táng.

Hội Ái hữu Cảnh-Sát Quốc-Gia VNCH Massachusetts đã cố gắng tối đa để yểm trợ nghi thức và tài chánh về tang chế nhưng cũng cần quý thân hữu trợ giúp cho đủ số tiền tang phí là 5000.00! Khi đã đủ số tiền nầy, chúng tôi sẽ ngưng nhận đóng góp tài chánh!

Vì ước nguyện của người quá cố là không nên quyên góp tài chánh rộng rải trong cộng đồng nên chúng tôi chỉ phổ biến giới hạn trong thân hữu và rất mong quý vị nhiệt tình ủng hộ!

Cá nhân chúng tôi với sự ủy nhiệm của cháu người quá cố và Hội Ái-hữu Cảnh-Sát Quốc-Gia VNCH Massachusetts sẽ nhận đóng góp và sẽ chuyển lại cho Hội để tổng kết và trang trải mọi phí tổn cho đám tang.Sau đó sẽ có Thư cảm tạ và thông báo đầy đủ mọi yểm trợ, thu và chi đến quý thân hữu.

Xin vui lòng liện lạc qua điện thoại 857-222-5343 hoặc email: lienpham2k@gmail.com

Kính thư,

Nguyễn thanh Bình
Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes