Phóng Sự Video Clip Cộng Đồng Việt Nam tại Massachusetts Hạ Cờ Việt Cộng tại Trường Đại Học Tufts University

Theo tin Bao Chau Kelly BOSTON HẠ CỜ MÁU VIỆT CỘNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TUFTS UNIVERSITY THÀNH CÔNG Phỏng vấn Phó chủ tịch ngoại vụ CDVN Mass, Nguyễn Thanh Bình cùng ông Hoàng Như Nghĩa, phụ huynh của Hoàng … Continue readingPhóng Sự Video Clip Cộng Đồng Việt Nam tại Massachusetts Hạ Cờ Việt Cộng tại Trường Đại Học Tufts University

Phóng Sự Video Clip Phỏng Vấn Trưởng Ban Tổ Chức Tết at Lowell 2018

Theo tin Bao Chau Kelly https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1902546216446700/ PHỎNG VẤN TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TẾT AT LOWELL, MASS WHAT: Tết at Lowell 2018 WHEN: Sunday, January 18, 2018 from 11 AM to 4 PM WHERE: UMass Lowell Inn & Conference Center, 50 … Continue readingPhóng Sự Video Clip Phỏng Vấn Trưởng Ban Tổ Chức Tết at Lowell 2018

Phóng Sự Video Clips Dạ Vũ Mừng Xuân 2018 của Cộng Đồng Massachusetts

Theo tin Bao Chau Kelley https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1897732673594721/ CA SĨ PHILLIP HUY TRÌNH BÀY NHẠC PHẨM HOA BIỂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠ VŨ MỪNG XUÂN MẬU TUẤT BOSTON 2018 Saturday, February 10, 2018 at IBEW https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1897701410264514/ CA SĨ PHILLIP HUY TRÌNH BÀY … Continue readingPhóng Sự Video Clips Dạ Vũ Mừng Xuân 2018 của Cộng Đồng Massachusetts

Phóng Sự Video Clips “Việt Cộng Chôn Sống Dân Huế” là Như Thế Nào?

Theo tin Bao Chau Kelly HOW DID THE VIETNAMESE COMMUNIST “BURY ALIVE” INNOCENT SOUTH VIETNAM CIVILIANS IN MASS GRAVE DURING TET OFFENSIVE MAU THAN 1968? (Video 1 of 3) https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1898439750190680/ “VIỆT CỘNG CHÔN SỐNG DÂN HUẾ” LÀ NHƯ THẾ NÀO? … Continue readingPhóng Sự Video Clips “Việt Cộng Chôn Sống Dân Huế” là Như Thế Nào?