Mời Tham Gia SALEM TELE-TOWNHAL VỚI ỨNG CỬ VIÊN CORKEY MESSNE Thuộc ĐẢNG CỘNG HÒA cho THƯỢNG NGHỊ SĨ TIỂU BANG NEW HAMPSHIRE vào lúc 6 giờ 30 tối thứ Năm ngày 19 tháng 03 năm 2020

Theo tin Bảo Châu Chau Kelley Keller William Realty Metropolitan Cell: 603-661-7988 Direct: 603-836-2648 Office: 603-232-8282 Ext. 2648 Fax: 628-2246 168 S. River Road Bedford, NH 03110 ChauKelley@gmail.com Mời Tham Gia SALEM TELE-TOWNHAL VỚI ỨNG CỬ VIÊN CORKEY MESSNE Thuội … Continue readingMời Tham Gia SALEM TELE-TOWNHAL VỚI ỨNG CỬ VIÊN CORKEY MESSNE Thuộc ĐẢNG CỘNG HÒA cho THƯỢNG NGHỊ SĨ TIỂU BANG NEW HAMPSHIRE vào lúc 6 giờ 30 tối thứ Năm ngày 19 tháng 03 năm 2020

Mời Ghi Danh Tham Gia cuộc biểu tình cầm bảng ‘Pro-Trump SignWave’ ủng hộ cho Tổng Thống Trump tại thành phố Manchester

Theo tin Bảo Châu Kính nhờ quý tổ chức truyền thông, báo chí đăng tải thông báo này đến quý khán thính giả trong network của mình dùm. Xin cám ơn! Bảo Châu Chau Kelley Keller William Realty Metropolitan Cell: … Continue readingMời Ghi Danh Tham Gia cuộc biểu tình cầm bảng ‘Pro-Trump SignWave’ ủng hộ cho Tổng Thống Trump tại thành phố Manchester

Mời Ghi Danh Tham Dự Đại Hội Thảo Luận với Cộng Đồng Người MỸ Gốc Á CHÂU do TRUMP VICTORY Tổ Chức tại NEW HAMPSHIRE

Theo tin Bảo Châu Kính nhờ quý tổ chức truyền thông, báo chí đăng tải thông báo này đến quý khán thính giả trong network của mình dùm. Xin cám ơn! Bảo Châu Chau Kelley Keller William Realty Metropolitan Cell: … Continue readingMời Ghi Danh Tham Dự Đại Hội Thảo Luận với Cộng Đồng Người MỸ Gốc Á CHÂU do TRUMP VICTORY Tổ Chức tại NEW HAMPSHIRE

Thành phố Boston tổ chức cuộc bầu cử thành phố từ 7 giờ sáng cho đến 8 giờ tối vào thứ Ba Ngày 5 Tháng 11 Năm 2019

Theo tin google translation Thành phố Boston Thành phố Boston tổ chức cuộc bầu cử thành phố từ 7 giờ sáng cho đến 8 giờ tối vào thứ Ba Ngày 5 Tháng 11 Năm 2019 WHAT: City of Boston Municipal … Continue readingThành phố Boston tổ chức cuộc bầu cử thành phố từ 7 giờ sáng cho đến 8 giờ tối vào thứ Ba Ngày 5 Tháng 11 Năm 2019