Thành phố Boston tổ chức cuộc bầu cử thành phố từ 7 giờ sáng cho đến 8 giờ tối vào thứ Ba Ngày 5 Tháng 11 Năm 2019

Theo tin google translation Thành phố Boston Thành phố Boston tổ chức cuộc bầu cử thành phố từ 7 giờ sáng cho đến 8 giờ tối vào thứ Ba Ngày 5 Tháng 11 Năm 2019 WHAT: City of Boston Municipal … Continue readingThành phố Boston tổ chức cuộc bầu cử thành phố từ 7 giờ sáng cho đến 8 giờ tối vào thứ Ba Ngày 5 Tháng 11 Năm 2019