Archive July 31, 2020

2 hồ bơi Clougherty BCYF ở Charlestown và hồ bơi CMirabella BCYF ở North End sẽ mở cửa cho cư dân Thành phố Boston vào các ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều bắt đầu Thứ Tư ngày 22 tháng Bảy cho đến Ngày Lễ Lao động 2020

Theo tin google translation Thành phố Boston Thị trưởng Martin J. Walsh Thông Báo 2 Hồ bơi ngoài trời của Thành phố Boston bắt đầu mở cửa từ Thứ Tư…

Read More

Thị trưởng Martin J. Walsh Thông Báo Địa điểm thử nghiệm mới về bệnh COVID-19 bắt đầu từ Thứ Ba ngày 21 tháng 7 đến Thứ Bảy ngày 1 tháng 8 tại BCYF Jackson Mann Community Center ở Allston trong Thành phố Boston

Theo tin google translation Thành phố Boston Thị trưởng Martin J. Walsh Thông Báo Địa điểm thử nghiệm mới về bệnh COVID-19 bắt đầu từ Thứ Ba ngày 21 tháng…

Read More

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes