Sở Y tế Rhode Island Thông Báo Địa điểm thử nghiệm mới về bệnh COVID-19 mở tại Rhode Island Convention Center vào ngày 21 tháng 7 năm 2020

Theo tin google translation Rhode Island Địa điểm thử nghiệm COVID-19 sẽ mở tại Trung tâm hội nghị Rhode Island Sở Y tế Rhode Island (RIDOH) đang thông báo rằng một địa điểm xét nghiệm mới về bệnh coronavirus 2019 … Continue readingSở Y tế Rhode Island Thông Báo Địa điểm thử nghiệm mới về bệnh COVID-19 mở tại Rhode Island Convention Center vào ngày 21 tháng 7 năm 2020