Archive August 31, 2019

Trang Phục Gì THÍCH HỢP Cho Ngày TRUMP #MAGA RALLY Ở MANCHESTER, NEW HAMPSHIRE: áo thun đỏ có in hàng chữ màu trắng “Vietnamese Americans for TRUMP 2020 #KAG” và dép kẹp mùa hè, đội nón rộng vành, mang mắt kiến mát và quải ba lô chứa cờ Vàng và cờ Mỹ

Theo tin Bảo Châu Kính nhờ quý tổ chức truyền thông chuyển tải, đăng tải thông tin này đến network của mình dùm. Xin cám ơn, Bảo Châu Bảo Châu…

Read More

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes