Họp về việc thành lập khu văn hóa Little Saigon ở Boston vào lúc 6 giờ 30 chiều thứ Tư ngày 27-03-2019 tại Trung Tâm VietAid

Theo tin Bảo Châu Chau Kelley Keller William Realty Metropolitan Cell: 603-661-7988 Direct: 603-836-2648 Office: 603-232-8282 Ext. 2648 Fax: 628-2246 168 S. River Road Bedford, NH 03110 ChauKelley@gmail.com XIN MỜI ĐI HỌP ĐỂ THÀNH LẬP KHU VĂN HÓA LITTLE SAIGON … Continue readingHọp về việc thành lập khu văn hóa Little Saigon ở Boston vào lúc 6 giờ 30 chiều thứ Tư ngày 27-03-2019 tại Trung Tâm VietAid

Benjamin Franklin Institute of Technology Tham Gia Chương Trình Học Cao Đẳng Cộng Đồng Miễn Phí của Thành phố Boston

Theo tin google translation Thành phố Boston Boston miễn phí học đại học cộng đồng chương trình mở rộng đến trường cao đẳng tư nhân đầu tiên Thị trưởng Martin J. Walsh đã công bố Benjamin Franklin Institute of Technology … Continue readingBenjamin Franklin Institute of Technology Tham Gia Chương Trình Học Cao Đẳng Cộng Đồng Miễn Phí của Thành phố Boston

America’s Largest Ephemera Fair in Greenwich, CT March 16–17. 10,000 Items, 80 Exhibitors and An $8 Million Collection of Original Historical & Political Documents

Theo tin hay prweb.com The public is invited to view rare, original documents at The Ephemera Fair including highlights from the unique Alexander Hamilton Collection, George Washington’s clarion call to give “to Bigotry no Sanction,” Lincoln’s Emancipation Proclamation, and more. … Continue readingAmerica’s Largest Ephemera Fair in Greenwich, CT March 16–17. 10,000 Items, 80 Exhibitors and An $8 Million Collection of Original Historical & Political Documents