Kết quả bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024 ở tiểu bang Massachusetts của Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ và Đảng Tự Do

Theo tin Secretary of the Commonwealth of Massachusetts The unofficial 2024 Presidential Primary Election results 2024 Republican Presidential Primary Election Results Donald J. Trump 343189 Nikki Haley 211440 No Preference…

Read More

Kết quả bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024 ở tiểu bang Vermont của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ

Theo tin Vermont Secretary of State The unofficial 2024 Presidential Primary Election results 2024 Republican Presidential Primary Election Results FEDERAL TOTALS - REPUBLICAN VOTE FOR COUNT: ONE US PRESIDENT TOWNS…

Read More

Kết quả bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024 ở New Hampshire của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ

Theo tin New Hampshire Secretary of State The 2024 Presidential Primary results posted are subject to change due to corrections issued from cities or towns. 2024 Republican Presidential Primary Election…

Read More

Trump dẫn đầu Haley với 60%-38% ở New Hampshire theo cuộc thăm dò mới nhất trong ngày 21-22 tháng 1 năm 2024 do Suffolk University/NBC10 Boston/Boston Globe tracking poll cho cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Theo tin Suffolk University/NBC10 Boston/Boston Globe tracking poll Trump dẫn đầu Haley với 60%-38% ở New Hampshiretheo cuộc thăm dò mới nhất trong ngày 21-22 tháng 1 năm 2024 do…

Read More

Quyết định của Tổng Thư Ký Shenna Bellows thách thức các kiến nghị đề cử của Donald J. Trump, cho cuộc bầu cử sơ bộ 2024 của Đảng Cộng hòa cho Tổng thống Hoa Kỳ trong tiểu bang Maine

Theo tin State of Maine Secretary of State Shenna Bellows Quyết định của Tổng Thư Ký Maine thách thức các kiến nghị sơ bộ của Tổng thống Trump Thư ký…

Read More

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes