Hội Chợ Tết Xuân Mậu Tuất 2018 của Cộng Đồng Người Việt tại Lowell trong Tiểu Bang Massachusetts

Hội Chợ Tết Xuân Mậu Tuất 2018 của Cộng Đồng Người Việt tại Lowell trong Tiểu Bang Massachusetts


SOURCE: Bao Chau Kelley

CHỦ TỊCH CDVN MASS CHÚC TẾT & MÀN TRỐNG HỘI MỪNG XUÂN DO VIET VIBRATION DRUM TEAM TRÌNH DIỄN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TẾT MẬU TUẤT CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI THÀNH PHỐ LOWELL, TIỂU BANG MASSACHUSETTS – NEW YEAR WISHES FROM THE PRESIDENT OF VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITY OF MASS AND DRUM PERFORMANCE BY VIET VIBRATION DRUM TEAM AT VIETNAMESE LUNAR NEW YEAR, YEAR OF THE DOG IN LOWELL, MASS

Sunday, January 28, 2018 @ UMASS LOWELL ICC GRAND BALLROOM from 12pm – 4pm

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1880615351973120/

MÀN TRÌNH DIỄN FASHION SHOW CỦA VSA TRONG CHƯƠNG TRÌNH TẾT MẬU TUẤT CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI THÀNH PHỐ LOWELL, TIỂU BANG MASSACHUSETTS – FASHION SHOW PERFORMED BY VSA AT VIETNAMESE LUNAR NEW YEAR, YEAR OF THE DOG IN LOWELL, MASS

Sunday, January 28, 2018 @ UMASS LOWELL ICC GRAND BALLROOM from 12pm – 4pm

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1880589511975704/

MÀN MÚA LÂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TẾT MẬU TUẤT CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI THÀNH PHỐ LOWELL, TIỂU BANG MASSACHUSETTS – DRAGON DANCE AT VIETNAMESE LUNAR NEW YEAR, YEAR OF THE DOG IN LOWELL, MASS

Trình diễn bởi đội lân chùa Lâm Tỳ Ni – performed by Lam Ty Ni Temple dragon dance team.

Sunday, January 28, 2018 @ UMASS LOWELL ICC GRAND BALLROOM from 12pm – 4pm

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1880524451982210/

LỄ GIỖ TỔ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TẾT MẬU TUẤT CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI THÀNH PHỐ LOWELL, TIỂU BANG MASSACHUSETTS – REMEMBERING ANCESTOR CEREMONY AT VIETNAMESE LUNAR NEW YEAR, YEAR OF THE DOG IN LOWELL, MASS

Sunday, January 28, 2018 @ UMASS LOWELL ICC GRAND BALLROOM from 12pm – 4p

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1880496135318375/

LỄ CHÀO QUỐC KỲ VIỆT, MỸ VÀ PHÚT MẶC NIỆM TRONG CHƯƠNG TRÌNH TẾT MẬU TUẤT CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI THÀNH PHỐ LOWELL, TIỂU BANG MASSACHUSETTS – VIETNAMESE, AMERICAN NATIONAL ANTHEM AND MOMENT OF SILENCE AT VIETNAMESE LUNAR NEW YEAR, YEAR OF THE DOG IN LOWELL, MASS

Sunday, January 28, 2018 @ UMASS LOWELL ICC GRAND BALLROOM from 12pm – 4pm

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1880463015321687/
Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes