Cộng Đồng Việt Nam New Hampshire họp về an ninh khu vực thành phố Manchester

Cộng Đồng Việt Nam New Hampshire họp về an ninh khu vực thành phố Manchester


Theo tin Bảo Châu

Thông báo: Thứ Hai này, ngày 14 tháng 01 năm 2019 thì Bảo Châu sẽ đi họp về an ninh khu vực vậy nếu quý đồng hương có những thông tin, thắc mắc hay vấn đề cần quan tâm liên quan đến trật tự, trị an thì xin liên lạc với chúng tôi để chuẩn bị sẵn sàng cho buổi họp. Xin cám ơn!

Xin cám ơn!

Bảo Châu

Theo tin
Chau Kelley
Keller William Realty Metropolitan
Cell: 603-661-7988
Direct: 603-836-2648
Office: 603-232-8282 Ext. 2648
Fax: 628-2246
168 S. River Road
Bedford, NH 03110
ChauKelley@gmail.comComments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes