Parents Diversity Council Mừng Tết Nguyên Đán 2023 với Thư viện Bedford Free Public Library 2 giờ chiều đến 3 giờ 45 chiều vào Thứ Bảy ngày 21 tháng Giêng

Parents Diversity Council Mừng Tết Nguyên Đán 2023 với Thư viện Bedford Free Public Library 2 giờ chiều đến 3 giờ 45 chiều vào Thứ Bảy ngày 21 tháng Giêng


Theo tin The Parents Diversity Council và Bedford Free Public Library

Mừng Tết Nguyên Đán – Thứ Bảy, ngày 21 tháng Giêng

Sự kiện đầu tiên của Parents Diversity Council cho năm 2023 sẽ là mừng Tết Nguyên Đán với sự hợp tác của Thư viện Bedford Free Public Library. Sinh hoạt sẽ diễn ra từ 2 đến 3:45 chiều vào Thứ Bảy ngày 21 tháng Giêng tại Thư viện. Buổi chiều sẽ có các hoạt động thủ công, trò chơi, kể chuyện, âm nhạc, cũng như các buổi biểu diễn của học sinh Bedford và các gia đình đại diện cho truyền thống văn hóa của họ trong dịp Tết Nguyên Đán. sinh hoạt này miễn phí và dành cho tất cả mọi người – không cần ghi danh.

Để biết thêm chi tiết về lễ đón Tết Nguyên Đán, hãy truy cập https://bedfordlibrary.assabetinteractive.com/calendar/lunar-new-year-celebration.

Tết nguyên đán
THỨ BẢY, THÁNG 1 NGÀY 21 từ 2 giờ chiều đến 3 giờ 45 chiều
Phòng họp Tầng 1BFPL7 Mudge Way, BEDFORD, MA, 01730-2127
Tìm hiểu và đón Tết Nguyên đán. Chương trình này hợp tác với Parents Diversity Council. Quý vị không muốn bỏ lỡ các tiết mục ca múa nhạc cũng như một vài câu chuyện của chúng tôi vào lúc 2:45 chiều. Đến sớm hoặc ở lại muộn để hoàn thành thủ công và các hoạt động.

2 – 2:30: Thủ công & Hoạt động

2:45 – 3:15: Kể chuyện & Biểu diễn âm nhạc

3:15 – 3:45: Thủ công & Hoạt động (lặp lại)

Tốt nhất cho lứa tuổi 5+. Không cần ghi danh.

Không cần ghi danh
Lunar New Year Celebration – Saturday, Jan. 21

The Parents Diversity Council’s first event for 2023 will be a celebration of Lunar New Year, in partnership with the Bedford Free Public Library. The event will take place from 2 to 3:45 p.m. on Saturday, Jan. 21 at the Library. The afternoon will feature crafts, games, stories, music, as well as performances featuring Bedford students and families representing their cultural traditions for Lunar New Year. This event is free and open to all – no registration necessary.

For more details on the Lunar New Year celebration, visit https://bedfordlibrary.assabetinteractive.com/calendar/lunar-new-year-celebration.

Lunar New Year Celebration
SATURDAY, JANUARY 212:00—3:45 PM
1st Floor Meeting Room, BFPL
7 Mudge Way, BEDFORD, MA, 01730-2127
Learn and celebrate Lunar New Year. This program is in partnership with the Parents Diversity Council. At 2:45 PM you don’t want to miss our music and dance performances as well as a few stories. Come early or stay late to complete crafts and activities.

2 – 2:30: Crafts & Activities

2:45 – 3:15: Stories & Music Performance

3:15 – 3:45: Crafts & Activities (repeated)

Best for ages 5+. No registration necessary.

No Registration Required
https://bedfordlibrary.assabetinteractive.com/calendar/lunar-new-year-celebrationand-Opening-in-New-Haven,-Connecticut

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes