Interviewing Senator Dean Tran at State House in Boston

Interviewing Senator Dean Tran at State House in Boston


Theo tin Bao Chau Kelley

INTERVIEWING SENATOR DEAN TRAN AT STATE HOUSE IN BOSTON
PHỎNG VẤN SENATOR DEAN TRẦN TRONG NGÀY TUYÊN THỆ VÀ NHẬM CHỨC (bằng tiếng Anh)

Boston, MA – Wednesday, Jan 3, 2018: Ông Dean Trần là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào vị trí thượng nghị sĩ của tiểu bang Massachusetts và là người thứ nhì trong nước Mỹ. Ông đắc cử sau một cuộc bầu cử đặc biệt vì người tiền nhiệm của ông là bà Jennifer Flanagan thuộc đảng dân chủ được bổ nhiệm một chức vụ khác. Do vậy, nhiệm kỳ của ông sẽ chấm dứt vào tháng 11 năm 2018 và ông cần vận động tranh cử để tiếp tục phục vụ nhiệm kỳ tới là hai năm. Ông là một trong 7 thượng nghị sĩ thuộc đảng cộng hòa làm việc cùng với 33 thượng nghị sĩ thuộc đảng dân chủ trong tiểu bang Mass.

TNS Dean Trần cùng gia đình đi vượt biên qua Thái Lan năm 1980 và định cư tại tiểu bang Massachusetts từ đó đến nay. Ông tha thiết kêu gọi quý đồng hương hãy ghi danh để đi bầu cử. Ông cũng kêu gọi đồng hương nào không sống trong quận hạt Fitchburg nên không thể bàu phiếu cho ông và muốn ủng hộ cho ông thì hãy vào trang web của ông là www.DeanTran.com để biết thêm chi tiết. Cách tốt nhất để giúp ông đắc cử trong đợt tranh cử tới đây chính là đóng góp tài chính.

Khi được hỏi ông nghĩ gì về cộng sản và nếu như ông ở VN thì ông nghĩ rằng ông có thể có chân phục vụ trong tổ chức chính quyền hay không thì ông đáp rằng chắc chắn không thể có ở VN. Bởi vì nước Mỹ là xã hội dân chủ và mọi người có cơ hội ngang bằng nhau để tiến thân mà không bị phân biệt nguồn gốc quốc gia và thành phần xã hội.

Tường thuật bởi Bảo Châu Kelley từ Level5 Media


https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1852555488112440/Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes