Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 Cộng Đồng Người Việt Worcester

Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 Cộng Đồng Người Việt Worcester

Theo tin Bao Chau Kelly, Allhome Realty
WHAT: Hội Chợ Tết Worcester

WHEN: Sunday, February 4, 2018 from 11 AM to 5 PM

WHERE: Chandler Magnet, 525 Chandler St, Worcester, MA 01602

Hội chợ Tết Worcester năm 2018 sẽ tổ chức vào Chủ Nhật ngày 4 tháng 2, năm 2018 Dương lịch.Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều nhé qúi vị.

AllHome Realty dự định sẽ có mặt để chào hỏi mọi người và gặp lại các thân chủ đã từng tin tưởng và trọng dụng đến các thành viên nay đang làm việc với AllHome Realty.

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes