Theo tin Bao Chau Kelly

BOSTON LONG TRỌNG LÀM LỄ RƯỚC KIỆU HAI BÀ TRƯNG 2018Boston long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng thành công mỹ mãn với sự hợp tác của 4 thế hệ. Trung Queens Commemorations ceremony by Vietnamese American community of Massachusetts at St. Gregory church on Sunday, March 25, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, March 26, 2018

BOSTON LONG TRỌNG LÀM LỄ RƯỚC KIỆU HAI BÀ TRƯNG 2018

Boston long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng thành công mỹ mãn với sự hợp tác của 4 thế hệ.

Trung Queens Commemorations ceremony by Vietnamese American community of Massachusetts at St. Gregory church on Sunday, March 25, 2018
BOSTON LONG TRỌNG CỬ HÀNH NGHI THỨC RƯỚC VÀ CHÀO QUỐC KỲ VIỆT, MỸ TRONG LỄ TƯỞNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG 2018Boston long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng thành công mỹ mãn với sự hợp tác của 4 thế hệ.Trung Queens Commemorations ceremony by Vietnamese American community of Massachusetts at St. Gregory church on Sunday, March 25, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, March 26, 2018

BOSTON LONG TRỌNG CỬ HÀNH NGHI THỨC TẾ LỄ TƯỞNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG 2018Boston long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng thành công mỹ mãn với sự hợp tác của 4 thế hệ.Trung Queens Commemorations ceremony by Vietnamese American community of Massachusetts at St. Gregory church on Sunday, March 25, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, March 26, 2018

TRAO BẰNG KHEN TỪ VĂN PHÒNG THỊ TRƯỞNG BOSTON CHO TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC THÚY ANA NGUYỄNBoston long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng thành công mỹ mãn với sự hợp tác của 4 thế hệ.Trung Queens Commemorations ceremony by Vietnamese American community of Massachusetts at St. Gregory church on Sunday, March 25, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, March 27, 2018

TRAO BẰNG KHEN TỪ VĂN PHÒNG THỊ TRƯỞNG BOSTON CHO TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC THÚY ANA NGUYỄN

BIỂU DIỄN VÕ THUẬT BÌNH ĐỊNHBoston long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng thành công mỹ mãn với sự hợp tác của 4 thế hệ.Trung Queens Commemorations ceremony by Vietnamese American community of Massachusetts at St. Gregory church on Sunday, March 25, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, March 27, 2018

PHÓ CHỦ TỊCH NỘI VỤ CDVN MASS, NGUYỄN HÙNG KHANG PHÁT BIỂU

ỨNG CỬ VIÊN DÂN BIỂU MASS, TRÂM NGUYỄN PHÁT BIỂUBoston long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng thành công mỹ mãn với sự hợp tác của 4 thế hệ.Trung Queens Commemorations ceremony by Vietnamese American community of Massachusetts at St. Gregory church on Sunday, March 25, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, March 27, 2018

ỨNG CỬ VIÊN DÂN BIỂU MASS, TRÂM NGUYỄN PHÁT BIỂU

GIÁO SƯ TRẦN THÀNH PHÁT BIỂUBoston long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng thành công mỹ mãn với sự hợp tác của 4 thế hệ.Trung Queens Commemorations ceremony by Vietnamese American community of Massachusetts at St. Gregory church on Sunday, March 25, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Wednesday, March 28, 2018

GIÁO SƯ TRẦN THÀNH PHÁT BIỂU
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG PHÁT BIỂU VÀ TRAO GIẢI ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG CHO CÁC EM NHỎBoston long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng thành công mỹ mãn với sự hợp tác của 4 thế hệ. Trung Queens Commemorations ceremony by Vietnamese American community of Massachusetts at St. Gregory church on Sunday, March 25, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, March 26, 2018

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG PHÁT BIỂU VÀ TRAO GIẢI ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG CHO CÁC EM NHỎ

MÚA CÁI TRỐNG CƠMBoston long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng thành công mỹ mãn với sự hợp tác của 4 thế hệ.Trung Queens Commemorations ceremony by Vietnamese American community of Massachusetts at St. Gregory church on Sunday, March 25, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, March 26, 2018

MÚA CÁI TRỐNG CƠM

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, March 27, 2018

MÚA BÀI CHIỀU LÊN BẢN THƯỢNGBoston long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng thành công mỹ mãn với sự hợp tác của 4 thế hệ.Trung Queens Commemorations ceremony by Vietnamese American community of Massachusetts at St. Gregory church on Sunday, March 25, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, March 27, 2018

MÚA BÀI CHIỀU LÊN BẢN THƯỢNG

MÚA BÀI CÁNH BƯỚM MÙA XUÂN Boston long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng thành công mỹ mãn với sự hợp tác của 4 thế hệ.Trung Queens Commemorations ceremony by Vietnamese American community of Massachusetts at St. Gregory church on Sunday, March 25, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, March 27, 2018

MÚA BÀI CÁNH BƯỚM MÙA XUÂN

MÚA BÀI HÀNH TRÌNH TRÊN ĐẤT PHÙ SABoston long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng thành công mỹ mãn với sự hợp tác của 4 thế hệ.Trung Queens Commemorations ceremony by Vietnamese American community of Massachusetts at St. Gregory church on Sunday, March 25, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, March 27, 2018

MÚA BÀI HÀNH TRÌNH TRÊN ĐẤT PHÙ SA

VŨ ĐIỆU HIP HOP Boston long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng thành công mỹ mãn với sự hợp tác của 4 thế hệ.Trung Queens Commemorations ceremony by Vietnamese American community of Massachusetts at St. Gregory church on Sunday, March 25, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, March 27, 2018

VŨ ĐIỆU HIP HOP

THÚY ANA ĐỌC THƠBoston long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng thành công mỹ mãn với sự hợp tác của 4 thế hệ.Trung Queens Commemorations ceremony by Vietnamese American community of Massachusetts at St. Gregory church on Sunday, March 25, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, March 27, 2018

THÚY ANA ĐỌC THƠ


BIỂU DIỄN VÕ THUẬT BÌNH ĐỊNHBoston long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng thành công mỹ mãn với sự hợp tác của 4 thế hệ.Trung Queens Commemorations ceremony by Vietnamese American community of Massachusetts at St. Gregory church on Sunday, March 25, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, March 27, 2018

BIỂU DIỄN VÕ THUẬT BÌNH ĐỊNH
ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG VỀ HAI BÀ TRƯNGBoston long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng thành công mỹ mãn với sự hợp tác của 4 thế hệ.Trung Queens Commemorations ceremony by Vietnamese American community of Massachusetts at St. Gregory church on Sunday, March 25, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Wednesday, March 28, 2018

ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG VỀ HAI BÀ TRƯNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *