Phóng Sự Video Clips Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng 2018 tại Thành Phố Boston

Phóng Sự Video Clips Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng 2018 tại Thành Phố Boston


Theo tin Bao Chau Kelly

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1946653855369269/

BOSTON LONG TRỌNG LÀM LỄ RƯỚC KIỆU HAI BÀ TRƯNG 2018

Boston long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng thành công mỹ mãn với sự hợp tác của 4 thế hệ.

Trung Queens Commemorations ceremony by Vietnamese American community of Massachusetts at St. Gregory church on Sunday, March 25, 2018
https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1946880968679891/

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1946938135340841/

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1947960228571965/

TRAO BẰNG KHEN TỪ VĂN PHÒNG THỊ TRƯỞNG BOSTON CHO TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC THÚY ANA NGUYỄN

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1947975541903767/

PHÓ CHỦ TỊCH NỘI VỤ CDVN MASS, NGUYỄN HÙNG KHANG PHÁT BIỂU

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1948316605202994/

ỨNG CỬ VIÊN DÂN BIỂU MASS, TRÂM NGUYỄN PHÁT BIỂU

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1948782025156452/

GIÁO SƯ TRẦN THÀNH PHÁT BIỂU
https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1947104068657581/

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG PHÁT BIỂU VÀ TRAO GIẢI ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG CHO CÁC EM NHỎ

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1947150868652901/

MÚA CÁI TRỐNG CƠM

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1947541975280457/

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1947614408606547/

MÚA BÀI CHIỀU LÊN BẢN THƯỢNG

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1947661405268514/

MÚA BÀI CÁNH BƯỚM MÙA XUÂN

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1947752758592712/

MÚA BÀI HÀNH TRÌNH TRÊN ĐẤT PHÙ SA

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1947896595244995/

VŨ ĐIỆU HIP HOP

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1947921265242528/

THÚY ANA ĐỌC THƠ


https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1947975541903767/

BIỂU DIỄN VÕ THUẬT BÌNH ĐỊNH
https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1948785448489443/

ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG VỀ HAI BÀ TRƯNG

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes