Trưởng Khối Chính Trị Cộng Đồng Việt Nam Massachusetts Cô Kelly Bảo Châu Phát Biểu trong Dạ Tiệc Tiếp Tân Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam 2018

Trưởng Khối Chính Trị Cộng Đồng Việt Nam Massachusetts Cô Kelly Bảo Châu Phát Biểu trong Dạ Tiệc Tiếp Tân Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam 2018


Theo tin Kelly Bảo Châu

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1999215963446391/
Theo tin Bao Chau Kelley
TRƯỞNG KHỐI CHÍNH TRỊ CDVN MASS, BẢO CHÂU KELLEY PHÁT BIỂU TẠI DẠ TIỆC TIẾP TÂN TRONG NGÀY NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM LẦN THỨ 24 TẠI VIRGINIA

Friday, May 11, 2018

Cám ơn cô Anna Duong quay phim dùm Bảo Châu! ??

Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

Chau Kelley
Keller William Realty Metropolitan
Cell: 603-661-7988
Direct: 603-836-2648
Office: 603-232-8282 Ext. 2648
Fax: 628-2246
168 S. River Road
Bedford, NH 03110
ChauKelley@gmail.com

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes